Vi må komme oss bort fra denne latterlige småkranglingen

Svar til Jan Helge Jensen og Ronald Jenssen sitt angrep på ordføreren.

Kvænangen kommunestyre i 2015.  Foto: Ingrid Haug

LATTERLIG: Ole Engebretsen sier man må slutte med latterlig småkrangling og heller ta tak i de reelle utfordringene som ligger hos Kvænangen kommune.   Foto: Privat

leserbrev

Selv sitter jeg i min første kommunestyreperiode for Arbeiderpartiet og er i så måte ikke så erfaren som Jenssen og Jensen. Ikke at det plager meg stort. Som arbeiderpartimann mener jeg det er svært viktig å følge reglene i arbeidslivet. Dette utspillet syns jeg går over alle støvleskaft når det gjelder selvrettferdighet, ansvarsfraskrivelse og dårlige bortforklaringer. De mener at ordføreren burde ha ordnet opp i rotet, de selv har laget på, et langt tidligere tidspunkt.

For det første: Det er IKKE ordføreren som styrer en norsk kommune. Alle avgjørelser tas av politikere i møter. Det burde være kjent for Jenssen og Jensen. (med all sin erfaring). Vedtak som fattes skal iverksettes av kommunens administrasjon. Øverste beslutningstakende organ er kommunestyret, og der har altså Jenssen og Jensen representert flertallet en lang stund.


 

For det andre: Det har vært kjent for hele kommunestyret at stevningen har kommet, og ordføreren har bedt administrasjonen om å hente inn juridisk bistand. Når dette ikke skjer er det ikke ordførerens ansvar, så lenge han har viderebrakt alle vedtak. Når Jenssen og Jensen påstår et dette var nytt for dem og at det var for liten tid til å søke bistand, er det rett og slett ikke sant.

For det tredje: De påstår at administrasjonssjefen ignorerer vedtak med støtte fra ordføreren. Det finnes ingen anledning til noe slikt i kommuneloven. De har sendt flere klager til Fylkesmannen, men det har aldri kommet fram at ordføreren har handlet galt, eller i strid med loven. Kanskje de burde ta dette til etterretning.

Nå er det slik at et vedtak fattet av flertallet, her ved Jenssen og Jensen direkte har ført til at vår kommune har blitt stevnet for retten. Vedtaket var mot administrasjonssjefens innstilling, mot faglige råd, mot Arbeiderpartiets mening og muligens i strid med reglene i arbeidslivet. Alt dette i en sak unntatt fra offentligheten, og dermed fritt fram for enhver vanvittig spekulasjon. I denne saken finner arbeiderpartiet det klokt å hente inn juridisk bistand i og med at vi ikke har juridisk kompetanse selv. Arbeidsrett er vanskelig selv for fagjurister, men tydeligvis ikke noe problem for enkelte kvænangspolitikere. I denne situasjonen ville vi at et samlet kommunestyre skulle være med å vurdere hvordan kommunen skulle svare, men nei det gikk ikke. Helt uaktuelt mente Jenssen og Jensen.


 

Hvorfor slipper Jenssen og Jensen å svare på de konkrete forholdene i saken? Det lurer jeg stort på. De får slippe til med et personlig angrep på ordføreren, men slipper helt unna kritiske spørsmål, som søksmålet om hvem som er ansvarlig for vedtaket i første omgang. Her burde avisen gå en runde med seg selv, men det får være. Jeg vil i alle fall utfordre dem med spørsmål?

Kan en hvilken som helst politiker instruere administrasjonen utenfor møter? Burde de ikke ha hatt møter i egne parti om dette tilsvaret til Retten? Så de virkelig ikke rekkevidden av budsjettvedtaket som førte kommunen inn i denne situasjonen?

Med all sin erfaring fra lokalpolitikken mener jeg at disse to burde ha vist et langt bedre skjønn. Hvis man ønsker å omorganisere en kommune gjør man ikke det med stollek i ledergruppa. Man setter i gang et arbeid sammen med administrasjonen for å komme fram til løsninger.

Et personlig angrep på ordføreren er et angrep på hele vår partigruppe. Det er også noe Jensen og Jenssen skal være klar over. Ordføreren har den største tillit i Arbeiderpartiet og forhåpentligvis i befolkningen ellers. Vi må komme oss bort fra denne latterlige småkranglingen og begynne å ta tak i de utfordringene kommunen står overfor. De er betydelige og de kommer.

Nei istedenfor å angripe ordføreren for feil de selv har begått er det på høy tid å ta et tak i de utfordringene vi VET kommer. Hvordan kan vi skape aktivitet og bolyst i kommunen? Hvordan kan vi utnytte våre naturgitte fortrinn til å øke sysselsetting innenfor ulike næringsarenaer i kommunen? Hvordan skal vi klare å opprettholde et godt tilbud til befolkningen når folketallet synker? Hvordan skal vi rekruttere og beholde nøkkelpersonell innfor ulike fagområder i kommunen? Det er spørsmål vi alle må jobbe med i framtida.


Losnegaard Mevik om opposisjonens klage til Fylkesmannen:

– De maler et bilde av at vi er udugelige

Ordføreren til motangrep på flertallet i kommunestyret.