Det var bare tom retorikk fra Arbeiderpartiet, politikken er den samme

– Det er retorikk og ikke praktisk politikk som styrer Ap, skriver Høyrerepresentantene.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp / NTB scanpix 

leserbrev

Arbeiderpartiet har lovet en streng innvandringspolitikk, men de vil ikke være med å sette en rask og effektiv stopper for personer som truer rikes sikkerhet.  Regjeringen har foreslått at personer som utgjør en fare mot Norge, som fremmedkrigere, raskt skal kunne bli fratatt statsborgerskapet og utvist fra Norge. Dette er en prosess Arbeiderpartiet vil trenere.

Når Norge får vite at en fremmedkriger er på vei tilbake til Norge, må vi kunne handle raskt. Ved å vedta dette administrativt, kan vi sørge for at personen aldri får innreise til Norge, og dermed reduseres sannsynligheten for at fremmedkrigeren f.eks. utfører terrorhandlinger mot Norge.

Tiden er knapp når det avdekkes mistanke om terror. Inndragelse av norsk statsborgerskap og eventuelle andre utlendingsrettslige tiltak må iverksettes raskt. Rettssikkerheten til de vi fratar statsborgerskapet vil allikevel bli ivaretatt ved at vedtaket kan påklages, slik som alle andre enkeltvedtak myndighetene fatter mot innbyggerne.

For Høyre og Frp er dette så viktig at vi prøvde å imøtekomme Aps engstelse for at personer som er mistenkt for terror ikke skal ivaretas. Men til og med et forslag fra oss om at regjeringen skulle utrede en ordning med rask domstolsbehandling av saker som gjelder tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser vil Ap ikke være med på.

Dette viser nå at det er retorikk og ikke praktisk politikk som styrer Ap. Etter at IS har tapt store kamper i Midt-Østen, er det nå fremmedkrigere på vei til Europa, mange er norske. Vi vet ikke hva de planlegger, dersom etterretning viser at man har mistanke om terrorhandlinger må politiet ha de nødvendige verktøy for å handle raskt. Dette vil altså Ap ikke gi politimyndighetene.

Vi trodde at Arbeiderpartiets nye linje ledet av Masud Gharahkhani skulle medføre endringer i politikk, og ikke bare retorikk. Men når de ikke engang vil være med på å stramme inn reglene for terrorister, fortjener velgerne deres å vite at de ikke har noe ny politikk.