Har vi i Norge fått det Stortinget vi fortjener?

Her er Kari Digres tanker om dette.

Er Stortinget enig i fiskeriministerens mål om en femdobling av oppdrettslaks-næringen? spør Kari Digre.   Foto: Isabell Haug

leserbrev

Ethvert folk får de politikerne det fortjener, heter det.  Fortjener vi i Norge det Storting vi har valgt? Her er noen tanker om dette:

  1. Stortinget har forsøkt seg som byggherre. Resultat: To ansatte/valgte fikk skylden for overskrivelsene og sluttet.
  2. Som eneste i verden skrotet Norge FM. Flertallet i Stortinget stemte for at millioner av det norske folks radioapparater måtte skiftes ut.
  3. En tvangssammenslutning med fire stemmers overvekt resulterer i at noen i Finnmark ønsker seg fylket som et eget land.
  4. Gir knebøyingen for Kina som resultat at Russland strever for å komme i lignende posisjon overfor Norge? Dette med tanke på utslåing av GPS-signaler her nord, arrestasjon og utestengelse som reaksjon mot Norges misnøye med Russlands anneksjon av Krim.
  5. Sløses det penger på andre lands regnskoger, istedenfor å ta vare på tareskogen langs Norges kyst?
  6. Godtar Stortinget at regjeringen gir utslippstillatelse for sjødeponi (undervannslagring av giftstoffer og avfall) av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden?
  7. Er Stortinget enig i fiskeriministerens mål om en femdobling av oppdrettslaks-næringen? (Kilde: Dagens Næringsliv 17. februar 2018, s.28 og Dagbladet 18. februar 2018). Som kjent er en tredjedel av retten til å drive havbruk langs Norges kyst eid av utlendinger. Både disse og norske ”laksebaroner” kan glede seg over ytterligere milliardinntekter.

Baksiden er sviktende kontroll med lakselus, elendig dyrevelferd, permanente sykdomsproblemer, genetisk forurensing av villaks (et svinn på 53 millioner oppdrettslaks både i 2016 og 2017) og et svakt offentlig kontrollapparat.

For norske lakseoppdrettsfjorder er det problemer med forurensing som flere steder har ødelagt eller svekket levende fjordsystemer og viktige fiske- og gyteplasser.

Når man samtidig ser at representantene på Stortinget har debattert skikkelig om valg av ett medlem til Nobel-komiteen, og en melding på Facebook:  Har vi i Norge fått det Storting vi fortjener?


– Statsråder bør ikke ha private Facebook-kontoer og blogger

– Politiske rådgivere, statssekretærer og statsråder bør ikke ha egne Facebook-sider eller blogger hvor de uttrykker private eller partiets meninger, mener norsk toppbyråkrat.