Sats på fylkesveiene våre

Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte landet lot de både riksveier og fylkesveier forfalle.

Fylkesvei 321 i Signaldalen i Storfjord  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Det er viktig å bygge opp og ivareta landets infrastruktur. Dagens regjering har nær doblet bevilgningen til vedlikehold og fornying av samferdselsinfrastruktur de siste fem årene. I tillegg har bevilgningen til investeringer økt kraftig.

Det er viktig for næringslivet og for innbyggernes hverdag, og vi har sett en veldig positiv utvikling innen alvorlige trafikkulykker. Forfallet på riksveiene går nå ned for fjerde året på rad, etter tiår med økende forfall. Regjeringen har også gitt økt handlingsrom for fylkene til å prioritere opp fylkesveier. Vi har økt de direkte bevilgningene til skredsikring, og midler til opprusting og tunnelsikring av fylkesveier, som bevilges gjennom rammetilskuddet, er om lag tredoblet.

Samtidig er kommuneøkonomien nå den beste på over 20 år. Det gir økonomisk handlingsrom for fylkene til å prioritere opp vedlikehold av fylkesveier innenfor sine fylkesbudsjetter. For vi må huske – fylkesveier er egentlig utenfor regjeringens direkte myndighet. Det er fylkenes som styrer og bestemmer over fylkesveiene.


Regjeringen glemmer fylkesvegene

Den stadig lavere kvaliteten på fylkesvegene går utover sikkerheter, hevder stortingspolitiker fra Finnmark Ap.

 

Det er et paradoks at stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) i Framtid i Nord 8. mai kritiserer meg for å glemme fylkesveiene. Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte landet lot de både riksveier og fylkesveier forfalle. Det gjenspeiler mangel på vilje og evne til å prioritere infrastrukturen vår. Det er ingen grunn til å tro at de løser saken bedre i fylkene enn de klarte i regjering.

I Stortinget ser vi manglende vilje til å prioritere opp veiformål i de alternative budsjett til AP/SP/SV. Dersom opposisjonens budsjettforslag ville blitt vedtatt de siste fem årene, så ville det medført kraftig økning i bilrelaterte avgifter og bompenger, men ikke økning i veibevilgninger.

Noen sier at staten må lage et vedlikeholdsprogram for fylkesveier. Jeg tar det som et kompliment, fordi det viser større tillit til at en FrP-samferdselsminister skal fikse fylkesveiene enn AP/SP-styrte fylkeskommuner. Det er et ekstra stort kompliment når Senterpartiet er fremste forkjemper for å ville ta bort innflytelse fra sine egne lokalpolitikere og gi makten til meg. Jeg tror likevel den beste løsningen er å sikre flere lokalpolitikere som viser vilje og evne til å prioritere i fylkesbudsjettene.