MENING:

Kvinnens og barnets behov må ligge til grunn for beslutning om lengde på liggetid

Resolusjon fra fylkesårsmøtet i norske kvinners sanitetsforening troms fylke 2018.

Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix 

leserbrev

Norske Kvinners Sanitetsforening etterlyser en helhetlig debatt om barselomsorg og et forsvarlig tilbud for alle kvinner og barn.

N.K.S er bekymret for at den historiske utviklingen med reduksjon i liggetid på sikt vil føre til en dårligere barselomsorg for mor og barn. For 30 år siden lå kvinnene i gjennomsnitt 5 dager på barselavdelingen, mens den i dag er kortet ned til få dager. Nå planlegges det nye sykehus med mulighet for utskriving 6-8 timer etter fødsel. Konsekvensene av dette kan være at flere risikobarn ikke blir fanget opp, kvinner med behov for hjelp til amming opplever å ikke få det og det øker risikoen for fødselsdepresjon. N.K.S mener at kvinnens og barnets behov må ligge til grunn for beslutning om lengde på liggetid. Barselomsorg må ha en individtilnærming og tidlig utskrivning forutsetter at der er medisinsk forsvarlig, at hjemkommunen har et godt barseltilbud og at kvinnen selv ønsker tidlig utskrivning. N.K.S er bekymret over at det er store kommunale forskjeller på fødsels- og barseltilbud. N.K.S Troms fylke krever at redusert liggetid på sykehus kombineres med en offentlig utredning som kartlegger dagen situasjon, med sikte på å identifisere og tette hull i tjenestetilbudet i barselomsorgen.

Norske Kvinners Sanitetsforening er også bekymret over jordmor mangel innenfor det norske helsevesenet. Kommune-Norge mangler mellom 600-700 årsverk og sykehusene har store utfordringer med å ansette et tilstrekkelig antall jordmødre i en sektor dominert av brøkstillinger. Ressursmangelen fører til at retningslinjene i svangerskapsomsorgen ikke blir fulgt. Kun 20 % av barselkvinner får hjemmebesøk de første dagene etter fødsel, og det varsles om flere re-innleggelser av mor og barn. N.K.S krever at helsemyndighetene prioriterer å sikre en bedre jordmor dekning. Små brøkstillinger må økes, for å sikre bedre rekruttering, ivaretakelse og ytterligere kompetanseheving av eksisterende jordmødre.