MENING:

Hvilken agenda har saksbehandleren?

van Gemert svarer:
leserbrev

Først må jeg presisere at agenda med boligtilskudd var å stimulere til at unge i etablererfasen og småbarnsfamilier ”kom hjem” og ville velge å etablere, bosette seg og arbeide i Lyngen. Håpet var at vi på den måten ville vi kunne få en positiv befolkningsutvikling og vekst i kommunen.

Flere av søkerne med avslag på søknad om boligtilskudd, tok kontakt med varaordfører og andre folkevalgte. De utrykte frustrasjon og fortvilelse, samt at søknader skal ha blitt behandlet av administrasjon før fristens utløp. På bakgrunn av disse opplysningene sendte jeg en henvendelse til rådmann, med kopi til saksbehandler slik at han kunne gi rådmann utfyllende opplysninger. I henvendelsen ønsket jeg svar på om rådmann har gått ut over sine fullmakter og fattet vedtak utover de politiske retningslinjene, eller gjort tildelinger av årets budsjettmidler til boligbygging, før fristens utløp 1.5.18.

Jeg må si at det jo er ”litt spesielt” at en saksbehandler svarer på min henvendelse til administrasjonen, ved å skrive et innlegg i lokalavisa, isteden for å sende en e-post eller ta en telefon til en folkevalgt som stiller spørsmål.

Les innlegget: – Hva er din agenda, Line van Gemert?

Så til spørsmålet fra saksbehandler om varaordførers agenda, så er den kun at alle i målgruppen for boligtilskudd, altså småbarnsfamilier og unge etablerere skal få rettferdig og lik behandling. I tillegg påpeker jeg at det ikke skal tildeles ut midler av et budsjett, før de er politisk vedtatt, samtidig skal gjeldende politiske retningslinjer etterfølges!

Saksbehandler skriver i sitt innlegg i FIN, at alle vedtak for 2018 ble fattet i 2017. Hvorfor rådmann har fattet vedtak i 2017 for 2018, må saksbehandler nesten spørre rådmann om. For akkurat det spørsmålet, har jeg fortsatt ikke fått et godt nok svar på. En saksbehandler har dessuten ingen grunn til å stille spørsmål ved agenda til en folkevalgt.

Det holder lenge med å gi et svar eller forklare hva som har skjedd i en sak. Det er og bør fortsatt være et skille mellom politikk og administrasjon.

Kanskje rådmann bør diskutere med sin stab, hvordan man i fremtiden skal besvare på henvendelser fra folkevalgte og innbyggere. Skal alle henvendelser besvares med å etterspørre agenda en har, så kan innbygger eller den folkevalgte deretter lese svaret fra administrasjonen på trykk i avisa, istedenfor å få svar i form av brev eller e-post? Det ville jo være litt underlig, oppta en del spalteplass og ville være langt fra tilfredsstillende. Forøvrig har ikke varaordfører tenkt å gå videre med saken, ei heller kritisere saksbehandler «i det offentlige rom»... uansett hvor elendig eller fantastisk saksbehandling denne har foretatt.

Det er en sak mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, helt uten innblanding fra det politiske.

Å ha en agenda kan også brukes av en person som har som mål å få en sak til debatt eller påvirke hva som blir tatt opp til politisk behandling.

Så min agenda lyktes kanskje? Vi fikk i alle fall sak til politisk behandling og kan muligens også juble og ønske velkommen flere nye innbyggere i kommunen. Ingenting er vel bedre enn det!


Alle får tilskudd til boligbygging

Stadig flere vil bygge bolig i Lyngen.

 

I fremtiden kan saksbehandler være trygg på at varaordfører eller jeg som folkevalgt, vil fortsette med å stille spørsmål, dersom innbyggere våre ikke har fått gode svar eller er frustrert over manglende hjelp i en sak. Da håper jeg på tilbakemelding fra administrasjonen direkte til meg, uten at jeg må lese svaret i avisa...