MENINGER:

Drosjetilbudet i fare

Foto: Johanne P. Elvestad 

leserbrev

Det pågår for tiden endringer av Yrkestransportloven og tilhørende forskrift. På bakgrunn av dette arbeidet finner vi det nødvendig å forme denne uttalelsen

Nye tilpasningskrav er kommet fra Brussel, denne gang gjelder det drosjenæringa i Norge. Som så mange ganger tidligere, er også dette et krav hvor intensjonene er ideelle og kanskje til og med godt ment, men beklageligvis kan konsekvensene bli katastrofale om de settes ut i praksis i et land som Norge med spredt bosetting.

Les saken: – Dette kan bety døden for næringa

Bakgrunnen for kravet er at overvåkingsorganet ESA mener det norske regelverket ikke er tilpasset reglene til EU for fri konkurranse innen EU og EØS. Samferdselsdepartementet har varslet at de vil følge pålegget fra ESA, til tross for at flere EU-land, eksempelvis Tyskland, Frankrike og Spania fortsatt har samme ordning som Norge.

Det dreier seg i første rekke om behovsprøving av drosjeløyver. Denne behovsprøvingen sørger for at det ikke blir for mange drosjer, slik at de som driver får normal inntekt, og kundene et akseptabelt tilbud. Det er fylkeskommunene som er løyvemyndighet, og dersom de mister muligheten for kontroll, frykter drosjenæringas folk at man får en overetablering av drosjer, og ingen kan ha dette som yrke, og tilbudet vil etter kort tid forsvinne i distriktet.


– Avhengig av en fungerende drosjenæring

Drosjereguleringen skal opp til politisk behandling i flere kommuner i Nord-Troms.

 

Det var nemlig resultatet da svenskene innførte ordningen: de store byene fikk langt flere drosjer, mens mange distrikt mistet hele drosjetilbudet sitt. Vi mener at man – særlig i distriktene – kan takke behovsplikten for at det fins et godt drosjetilbud. Ordningen innebærer nemlig også kjøreplikt, og det fører til at drosjeeierne må sørge for heldøgnstilbud, 365 dager i året. Også myndighetsbestemt maksimalpris ligger i denne ordningen.

Troms fylkeskommune ber regjeringen opprettholde dagens ordning med behovsprøvd løyveordning.