MENING:

Mørke skyer over Storfjorden

leserbrev

Vi tror at alle politikere i Storfjord  ønsker å gjøre det beste for kommunen vi bor i. Vi tror at alle politikere i Storfjord ønsker å gjøre Storfjord til den beste utgaven av seg selv. Som politikere er vi valgt inn i kommunestyre, råd og utvalg med ulike ideer visjoner og tanker om hvordan Storfjord kommune kan bli nettopp det!

Utfordringen er bare at den enkeltes visjoner og ideer kan bli fryktelig dyrt. Opposisjonen (Høyre, Mdg og AP) har gjentatte ganger advart mot overdreven investeringslyst. Det hjelper ikke at intensjonene er gode, dersom vi ikke har økonomisk bæreevne til å håndtere dette.  Vi politikere i Storfjord er stort sett enige om viktigheten av de planlagte prosjektene, men vi er svært uenige om tempoet som det legges opp til. Alt skal gjøres i dag, helst i går.

Igangsatte byggeprosjekt er hastet igjennom med for dårlig budsjettarbeid og mangelfulle vedlikeholds- og driftsplaner, og prosjektene har gått på den ene budsjettsmellen etter den andre. Bassenget på Hatteng er et skrekkeksempel. Den første budsjettbevilgningen til bassengprosjektet i desember 2015 var på 1 million. Totalkostnadene i dag er beregnet til  12,7 millioner.

Storfjord kommune har vært på Robek-listen før, og veien tilbake dit er kortere enn vi aner når vi legger opp et løp for å bruke mer penger enn vi har. Ikke ulikt vår egen privatøkonomi, så kan heller ikke en kommunes økonomi bære summen av investeringer med renter, avdrag, økte driftskostnader og vedlikeholdskostnader uten at det er nok inntekter til å håndtere det. Paradokset er jo også at investeringsentusiasmen er så stor at presset på administrasjonen og politikere blir så stort at man etter vår oppfatning ikke klarer å ha nødvendig kontroll og styring på prosjektene vi har igangsatt. Konsekvensene av hastverket er enda ikke beregnet, og vil komme som en enorm kalddusj på politikere og administrasjon.

Vi bør gjøre det vi kan for å unngå kalddusjen som kommer. Første bud burde være å få kontroll. Andre bud burde ha vært at vi i hadde innført en midlertidig pause i investeringsplanene og deretter  satt oss ned for å se om vi kan omrokere noen av planene og kanskje samlokalisere noen av tiltakene. Det ønsker ikke Tverrpolitisk, Senterpartiet eller Fremskrittspartiet.

Alle som var en del av forrige rundes nedbemanning og organisasjonsendring for å komme seg ut av Robek, vil minnes hvor frustrerende og vanskelig det var. Nedskjæringene rammet brukere, tjenester, ansatte og innbyggere i aller høyeste grad. La oss ikke gå tilbake dit, men gjøre vårt for å sikre Storfjord som god og bærekraftig kommune.

  • Vi må selvsagt ikke bygge mer enn vi har økonomi til
  • Vi må ikke bygge så mye at vi i neste omgang må kutte ned på tjenestetilbudet vårt
  • Vi må ikke igangsette mer enn vi har kapasitet til å følge opp
  • Vi må ha bedre budsjett- og prosjekteringskontroll på prosjektene våre
  • Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse må løftes frem som et satsingsområde