DEBATT:

Fraværet i grunnskolen må ned

Nesten 9 000 av landets 10.-klassinger har over 15 dager fravær i løpet av et skoleår, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er for høyt hvis vi skal lykkes med mer læring og mestring i skolen.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

Kent Gudmundsen (H)  Foto: Marius Hansen

leserbrev

Mye fravær kan være et tegn på at noe er galt. Årsakene til det høye fraværet kan være mange. Det kan handle om sykdom, trivsel eller en vanskelig hjemmesituasjon. Fravær i grunnskolen kan også skyldes at foresatte tar elevene ut av skolen. Da må foreldrene få vite at barna har både rett og plikt til å følge undervisningen. Og barna må merke at de savnes på skolen.

I dag går 10 000 elever ut av grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i matematikk. Fravær skaper ikke mestring. Regjeringen har satt i verk flere tiltak for at elevene skal lære mer på skolen. Vi har så langt gitt mer enn 20 000 lærere videreutdanning og innført en plikt til intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning.

Men fravær handler også om hvordan elevene har det. Vi har satset stort på styrking av skolehelsetjeneste og vi har også innført en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale etater fordi noen av elevene er i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet. Barn og ungdom trenger voksne som snakker sammen.

Det er viktig å ta tak i fraværet tidlig. Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter nemlig å ha høyt fravær i videregående opplæring.

Jeg vil derfor oppfordre alle FAUer, lokalpolitikere og engasjerte rundt om i Norge til å stille seg spørsmålene: hva skal til i vår kommune? Er det mangel på informasjon om barna? Trenger foreldrene mer informasjon fra skolen? Eller kan det være nødvendig å innkalle til foreldresamtale eller gjennomføre hjemmebesøk ved høyt fravær?

Løsningene ligger lokalt og kommunene må bygge sterkere lag rundt elevene. Vi har ingen å miste. Derfor må det nå jobbes systematisk slik at alle elever uten gyldig fravær må møte opp på skolen slik at de kan lære ferdighetene de trenger til å mestre skolehverdagen og ikke minst takler videre utdannelse og arbeidsliv. Det tjener alle på, ikke minst det enkelte barn.