Senterpartiet svartmaler oppbyggingen av landmakten i Finnmark

Regjeringen gjennomfører en viktig oppbygging av landmakten i Finnmark. Dette står i sterk kontrast til Senterpartiets kontinuerlige svartmaling av situasjonen.
leserbrev

Gjennom mange år har landmakten i Finnmark bestått av Garnisonen i Sør-Varanger og heimevernsstyrkene i fylket. Styrkene har hatt begrenset evne til å påføre en motstander tunge militære tap.

Regjeringen tar store grep for å styrke landmakten i Finnmark. Antall soldater inne til daglig tjeneste i landmakten i Finnmark vil øke fra rundt 700 til rundt 1300, med tyngre våpen enn man har fra før.

Dette gir kampkraft i vår nordligste landsdel. 

For det første forsterkes Garnisonen i Sør-Varanger med et nytt jegerkompani. Det betyr at styrkene ved grensa øker fra 600 til 800 soldater. Det nye jegerkompaniet skal ikke drive vakttjeneste, men trene på strid. Derfor får det tyngre våpen, både panservern og lett luftvern. Garnisonen trener også mer som en lett infanteribataljon, og mindre kun som vaktstyrke.

Forsvaret av grensa forsterkes

For det andre oppretter regjeringen en ny kavaleribataljon i Porsanger. Bataljonen vil bestå av rundt 400 soldater. Den utstyres med tyngre våpen enn landmakten har hatt i Finnmark på mange år, både kampluftvern, stormpanservogner og bombekastere.

For det tredje får Heimevernet tyngre våpen i Finnmark, både moderne panservernvåpen for å kunne bekjempe stridsvogner, og lett luftvern for å kunne bekjempe helikoptre. I dag har ikke Heimevernet denne typen slagkraft. Heimevernet får også øve mer i Finnmark. Dette er viktig militært nybrottsarbeid.

Hæren og Heimevernets avdelinger samles under en felles ledelse i et gjenopprettet Finnmark landforsvar. Forsterket ledelse og flere avdelinger i Finnmark bedrer forsvaret i vårt nordligste fylke og grenseområdet mot Russland.

Satsingen på landmakten i Finnmark har stort sett bare fått kritikk av deler av opposisjonen, særlig Senterpartiet. Det får være grenser for hvor mange lag svartmaling man skal påføre en forsvarssatsing som faktisk utgjør 180 milliarder kroner mer enn forrige regjering la opp til.