MENING

Søk videreutdanning!

Mer kunnskap er bra for lærere, elever og samfunnet, skriver Benjamin Furuly.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

leserbrev

Lærerne i Troms-skolen gjør en fantastisk jobb i klasserommet hver eneste dag. Et mangeårig arbeid i skolen gjør at flere nå fullfører, og elevene lærer mer. Det er bra for samfunnet, men ikke minst for den enkelte elev som får muligheten til å oppfylle sine drømmer. Selv om resultatene er på riktig vei betyr ikke det at vi ikke skal fortsette å jobbe for enda mer kunnskap inn i skolen. Nå er søknadsrunden for videreutdanning for lærere åpnet, og lærere har frem til 1.mars muligheten til å søke om å få påfyll på kompetansen sin.

All forskning viser at den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er læreren. Det gjør også læreren til den viktigste ressursen i skolen. Det er derfor så utrolig viktig at de lærerne som ønsker seg påfyll, får det. Skal vi lykkes med å skape den beste skolen for elevene våre må satsningen på videreutdanning fortsette. I fjor var det over 7200 lærere som fikk dette tilbudet på landsbasis, og 7 av 10 lærere sier at de opplever seg selv som en bedre lærer i etterkant. Det betyr at flere elever møter en lærer med fornyet fagkunnskap og ekstra trygghet i klasserommet. Noe som gir enda flere elever muligheten til å lykkes på skolen.

Tidligere år har det variert hvor flinke fylkeskommunen som skoleeier har vært til å godkjenne søknader til videreutdanning. Jeg forventer at fylkesrådet i denne runden prioriterer dette, og ser viktigheten av å alltid tilføre skolen mer kunnskap i de fagene det trengs. Regjeringen har lagt penger på bordet, men fylkeskommunen og kommunene må også følge dette opp ved å godkjenne lærernes ønske om videreutdanning.

Jeg håper så mange lærere som mulig søker videreutdanning innen fristen, og at skoleeierne godkjenner hver eneste søknad. Fordi mer kunnskap er bra for lærere, elever og samfunnet.