MENING:

Fylkesveiene: Viktig at man setter en strek over det som har skjedd

«Dagens regjering har satset på fylkesveier, og det er vanskelig å ta igjen etterslep på fylkesveier.»

fylkesvei 866 

leserbrev

Hver vår har media fokus på hvordan standarden på fylkesveiene er. I 2010 fikk Troms fylkeskommune ansvar for 1100 kilometer fylkesvei ifra staten, og Troms fylkeskommune hadde da ett etterslep på to millioner kroner pr. kilometer.

Under tidlige fylkesårsmøte til Troms Krf advarte Per Inge Søreng ifra Lenvik Krf om dette etterslepet, og vedkommende mente at det skulle følge med ”friske” midler da fylkeskommune fikk disse oppgaver.

Da dette skjedd i 2010 hadde Senterpartiet samferdselsmnister, og hvorfor ble det ikke bevilget mer penger til fylkesveier?

Da samferdselsbudsjettet ble framlagt i 2012 fikk Troms fylke 0,12 prosent til denne sektoren, og Senterpartiet har ikke noe å være stolt av.

Dagens regjering har satset på fylkesveier, og det er vanskelig å ta igjen etterslep på fylkesveier.

Nå er det viktig at man setter en strek over det som har skjedd tidligere, og at man finner konstruktiv løsninger på dette.

Da er det viktig at man tar hele fylke med seg og ser på dette i samarbeid med samferdselsdepartementet, Statensvegvesen og fylkeskommune og ser på standarden på fylkesveier og hva det vil koste å få fylkesveier opp i en forsvarlig standard.

I denne saken er det viktig at staten sender øremerke midler til disse prosjektene, og at fylkeskommune får i oppgave å følge opp disse prosjektene.