Avsatt styreleder svarer den ramsalte kritikken:

– Sier vel mer om dem som gjør det enn de som de prøver å ramme

"Svar på utspill i Framtid i Nord den 4. juni 2019 fra Willy Wikbo og ordførerkandidatene Line Gemert og Eirik Larsen."

BARE TULL: Den tidligere styrelederen for Lyngen Servicesenter, Fred Skogeng, kaller påstandene om ulovlig subsidiering av husleie som bare tull.   Foto: Arne Teigen

leserbrev

Det å gå ut i avisa på denne måten sier vel mer om dem som gjør det enn de som de prøver å ramme.

De redegjør for at de ikke hadde tillit til styret pga. opplysninger som kom frem i møtet, og legger vekt på manglende bilag og økonomiske vurderinger som er gjort. Når det gjelder mangel på bilag så er dette feil eller løgn om man vil, absolutt alle bilag er tilstede, slikt tar vår eminente regnskapsfører ansvaret for. Gemert, Larsen og Wikbo etterlyste heller ingen bilag i generalforsamlingen.


– Regner med det nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb

Hele styret ble kastet på generalforsamlingen til Lyngen Servicesenter AS.

 

Hva de mener er galt med de økonomiske vurderinger vi har gjort vet jeg ikke. Den eneste negative økonomiske konsekvensen det har vært for selskapet er at vi har satt husleia ned med årlig omlag kr. 350.000 til Lyngen kommune for rådhuset. Den er nå i tråd med det som regnes som normal husleie på Lyngseidet hvis man bruker SSB sine tall. Vår dyktige daglig leder har også sørget for at alle leietakere har fått leien justert i forhold til SSB sine beregninger.

Husleia på rådhuset var på nesten 1,9 mill. Årsaken til dette var at kommunestyret påla Lyngen Servicesenter å kjøpe bygningen for 14,5 mill. I tillegg overta omlag 3.200 m2 eiendom for 4,5 mill. Total kjøpesum 19 mill. Her har også vår dyktige daglig leder forhandlet med banker og gjort det mulig å redusere husleien til et riktig nivå.

Gemert, Larsen og Wikbo går ut i avisa på den her måten og offentlig gir uttrykk for bekymring for økonomien i selskapet. Samtidig mener de at selskapet skal redusere husleia til eierne (Lyngen Kommune) for kommunehuset. Det er uforståelig hvordan dette skal styrke økonomien i selskapet. For ordens skyld finnes det ingen grunn til å bekymre seg for økonomien i selskapet, det har en dyktig daglig leder sammen med styret sørget for.


Sparket styremedlem: – Kjenner meg ikke igjen i påstandene

Frode Hansen ber varaordføreren starte gransking av Lyngen Servicesenter.

 

Line Gemert henviser til et budsjettvedtak i kommunestyret om at husleia var for høy, hevder de at styret i Lyngen Servicesenter ikke har gjort tiltak for å følge oppfordringen. Skal ikke si annet om det en at jeg setter det på kontoen for lite erfaring i politikken og manglende forståelse på hvordan slik praksis fungerer. Budsjettvedtaket som kommunestyret vedtar er det rådmannen som har ansvaret for å følge opp og iverksette. Ifølge daglig leder har ikke administrasjonen i Lyngen kommune tatt kontakt for forhandling av husleie etter budsjettvedtaket.

Angående lønn til daglig leder er den å betrakte som lav dersom man ser på utdannelse og erfaring.

Påstanden om at selskapet har utbetalt kr. 60.000 i husleie for hjemmekontor ble også framsatt i generalforsamlingen, jeg orienterte under møtet at dette ikke stemte. Likevel velger de å gå i avisa med dette, påstanden eller løgnen blir vel ikke mere sann om man går ut i avisa med den etterpå.

Når de videre påstår at Lyngen kommune subsidierer Lyngen servicesenter ved å betale for høy husleie er dette i seg selv en dokumentasjon på manglende kunnskap.


– Vi kan stå på egne bein i 2020

Frank Valø (54) overtok som styreleder på generalforsamlingen i Lyngen Servicesenter AS.

 

Det som verre er, blir når rådmann Stig Kjærvik går ut og beskriver husleien som ulovlig subsidiering av Lyngen Servicesenter. Da jeg først leste dette tenkte jeg at han er blitt feilsitert, men når det ikke i ettertid er dementert vil jeg tro at han står for det. Jeg velger å være forsiktig med å kritisere dagens rådmann i og med at han ble en nødløsning da kommunen akutt stod uten rådmann. Jeg vil tro at når Lyngen kommune har ansatt ny rådmann vil han/hun nok forstå at dette bare er tull.

Uttalelsene fra nye styreleder i Lyngen Servicesenter Frank Valø bærer preg av at han uttaler seg med bakgrunn i opplysninger gitt av noen som ikke har særlig kjennskap til selskapet. Mitt råd til han får bli å ta godt vare på daglig leder, der har du mye kunnskap for lite penger.