LESERBREV:

Det er ikke ofte at vi har blitt tatt i møte på en så positiv måte som i Skibotn

Arkeologene i Skibotn takker for årets feltsesong.
leserbrev

10 bachelorstudenter i arkeologi og tre ansatte fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har hatt to fantastiske uker i Skibotn.

Tett på E6 har vi gravd ikledd refleksvester ved ei midlertidig nedsatt hastighetssone fra 80 til 50. Mange som har kjørt forbi har sikkert lurt på hva vi har drevet med, og det har blant annet Framtid i nord fortalt om.

Er det noen som vil vite mer om hva vi har funnet, har vi lagt ut blogg på https://site.uit.no/arkeologisk-feltkurs-2019/ Her har vi skrevet om våre første inntrykk av den eldste markedsplassen i Skibotn. Og så vil det møysommelige etterarbeidet komme i gang fra høsten av før vi kan si mer nøyaktig hva vi har funnet.

Det vi har lyst å takke for nå, er den fantastisk fine mottakelsen vi 13 har fått:

Vi vil takke for Oddvar Ørnebakk som kom to ganger på feltbesøk  – siste gang med to bærenett med is, brus og andre godsaker- og fortalte oss om både plassen og det som ligger rundt. Notatene fra Ørnebakk vil vi ta godt vare på. Vi takker grunneiere som har stilt seg positive til undersøkelsene, og som også har besøkt oss. Vi takker Nord-Troms museum for å være med å arrangere felles åpen dag og praktisk hjelp. Vi vil takke Geir Varvik på Circle K som i et kl. 14-pause i felt kom ut med to store nett med godsaker. Vi takker ordfører Knut Jentoft som tok kontakt med oss med entusiasme for å sjekke om ikke arkeologene kunne komme til Skibotn og som også har besøkt oss i felt. Og vi vil takke Asle Tveitnes og Annfrid Trollvik som la rammene for en fin søndag i Kåfjord og inviterte studenter og ansatte på middag i heimen.

Og vi vil også takke alle de hyggelige folkene som har besøkt oss på utgravingsfeltet. Gjengen fra Skibotn ungdomsskole var ett av mange hyggelige og interesserte besøkende.

Det ble mange takker, men det er ikke ofte at vi har blitt tatt i møte på en så positiv måte som i Skibotn!