MENING:

Krever full erstatning til pelsdyrbøndene

Denne uttalelsen ble vedtatt på Troms fylkesting etter forslag fra SP og KrF.

Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix 

leserbrev

Troms fylkesting viser til Stortingets behandling av nedlegging av pelsdyrnæringen, og beklager dette vedtaket. Med dette vedtaket legger vi ned et forbud mot en lovlig næring i Norge, noe som i seg selv er historisk.


Pelsdyrnæringen vedtatt avviklet

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) karakteriserer det som dypt tragisk at Stortinget natt til fredag vedtok å avvikle pelsdyrnæringen.

 

Vedtaket medfører ikke importforbud, noe som resulterer i at det ikke er ulovlig å gå i pels eller bruke pelsprodukter i Norge, bare ikke pelsen er produsert i Norge hvor dyrevelferden er av de strengeste i verden.

Resultatet er at 200 familier over hele landet, som driver med pelsproduksjon må betale prisen for dette forbudet. Mange vil tape millioner og bli sittende igjen med stor gjeld.

Nå hviler det et historisk ansvar på regjeringspartiene om å finne de beste løsningene for å erstatte disse familiene fult ut. Troms fylkesting mener at alle som blir rammet av dette næringsforbudet må få fullt ut erstattet sine tap.

For å imøtekomme behovene for hver enkelt pelsdyrbonde som følge av vedtaket, må det opprettes en kompensasjonsordning som tar høyde for de ulike behovene for hver enkelt gård. Tapte inntekter og alle kostnader ved riving må inngå i erstatningen. Med det forslaget som ligger nå, vil alle de fleste pelsdyrbønder vil stå i fare å tape mange millioner.

Det vil være store kostnader for den enkelte bonde ved avviklingen i tillegg til store inntektstap i årene fremover. Fylkestinget i Troms krever at regjeringen tar fullt ut ansvar for det næringsforbudet de nå innfører, og da skulle det bare mangle at alle familiene får full erstatning for de kostnader det medfører å skulle legge ned sine gårder.