Så er det på'an igjen. Her er noen viktige presiseringer

Tilsvar til Line og Eirik sitt innlegg i nettutgaven av Framtid i Nord publisert 24 Juni.

PRESISERER: Fred Skogeng.   Foto: Arkivet

leserbrev

Så er det på`an igjen. Ønsker å komme med en viktig presisering. Mine avklaringer i FIN den 3 juni var så absolutt ikke andrehånds opplysninger.

Det medfører riktighet at kommunestyret vedtok en besparelse på husleie på Rådhuset for 2019 etter forslag fra Rådmannen. Dersom jeg har forstått det riktig var den årlige besparelsen på kr 632 000. Når rådmannen kommer med et slik eksakt tall til besparelse i budsjettforslaget, tar enn det forgitt at han har gjort de undersøkelser som er nødvendig i forkant før det «bakes» i inn i et budsjettforlag. Det er ikke mulig, og skal ikke være nødvendig for dem som sitter i kommunestyret å gå gjennom alle tall som kommer frem i budsjettforslaget. Det må forventes at enn har tillit til at de stemmer.

Dette skrev Line Van Gemert og Eirik Larsen:

Mangel på respekt for eiernes ønsker bør resultere i at styret skiftes ut

Tallenes tale er klar, skriver Line Van Gemert og Eirik Larsen.

 

Det påståes at kommunen bruker nærmere 1 million årlig mer en nødvendig på husleie ved å benytte kommunens eiendomsselskap, midler som kunne vært brukt bedre og til andre formål i en anstrengt kommuneøkonomi. I utgangspunktet høres dette veldig klokt ut, men fakta er at de to undertegnede, Line Van Gemert og Eirik Larsen selv var aktive pådrivere for en løsning der LSS skulle kjøpe kommunehuset. Dette til tross for at det ikke kunne forsvares økonomisk i selskapet i den perioden.

Både Van Gemert og Larsen var med på å løse denne utfordringen med å betale skyhøy årlig husleie på om lag 1,9 mill. Ikke nok med at kommunehuset ble kjøpt av LSS fra Giæver Eiendom Strandveien 24 etter kommunestyrets ønske for 14,5 mill. Kommunestyret vedtar i tillegg å kjøpe tilleggseiendommer utover Giæver Eiendoms Strandveien 24 hos samme eier på om lag 3200 kvm. for 4,5 mill.

I dag, et par år senere velger Van Gemert og Larsen å gå ut i avisa og klage på sine tidligere valg. Dette må vel være fasitsvaret på et forsøk på ansvarsfraskrivelse.

Når det gjelder LSS sitt underskudd for 2018 vil de som driver virksomhet selvfølgelig forstå hvordan slikt fungerer. Selskapet har gjennom flere år gitt små overskudd, noe som er bra. I 2018 ble det bestemt å iverksette store vedlikeholdsprosjekter på grunn av manglende vedlikehold de senere år. Styret bestemte at investeringen skulle føres over driften i stedet for å aktiveres, med det resultat at selskapet gikk på et underskudd. Dersom styret hadde valgt å aktivere investeringen ville selskapet fått et lite overskudd som vanlig.

Det hevdes at styret ikke har fulgt opp kommunestyrevedtak. Denne påstanden har jeg redegjort for i innlegget den 3 juni i FIN. Som tidligere representant i LSS sitt styre, ønsket jeg alltid og forholde meg til eiernes gjeldende strategiplan for selskapet. I vårt tilfelle strategiplan 2018-2022 vedtatt i generalforsamlingen mai 2018. Gjeldende strategiplan legger føringene for arbeidet styret foretar seg, mens daglig leder tar seg av daglig drift.


Sparket styremedlem: – Kjenner meg ikke igjen i påstandene

Frode Hansen ber varaordføreren starte gransking av Lyngen Servicesenter.

 

Enkelte mener at kommunestyret eller generalforsamlingen kan vedta hva de måtte ønske, og at styre må følge opp. Det er riktig at en generalforsamling kan gjør om på styrevedtak etc. Det som er oppsiktsvekkende, om ikke enestående er når generalforsamlingen instruerer styret til å fatte vedtak som strider med aksjeloven. For mitt vedkommende var valget enkelt, jeg forholder meg til aksjeloven og lar meg uproblematisk bli «byttet» ut av styret. Eierne har all mulig rett til å sette inn styrerepresentanter som er enige med eiernes filosofi, om det så går på akkord meg aksjeloven eller ikke.

Vi som eiere er nylig blitt orientert av ny styreleder Frank Valø, om at rådmannens budsjettforslag og kommunestyrets vedtak og krav om reduksjon av årlig husleie på om lag kr. 632 000, allikevel ikke kan vedtas i styret i LSS. Styreleder gir eierne samme begrunnelse som avsatt styre hadde. Tror det kan bli utfordrene å finne et styre som velger bort aksjeloven.

Påstand om at drifta er økt fra 14 mai i år må bero på en misforståelse, dette medfører ikke riktighet.

Jeg registrere at man forsøker å fremstille det som at jeg og LSS har framsatt krav om øking av egenkapitalen på 43 mill., og at det ble begrunnet med sunn fornuft. Hva som er fornuftig med å skrive dette slik i avisa forstår jeg ikke, men riktig er det nå i alle fall ikke.

Det som står skrevet ang ting som dukker opp her etter at daglig leder har sluttet har sikkert en naturlig forklaring og er noe som Styre eller en eventuelt ny daglig leder bør se på. Hvem skal det gagne når et par fra formannskapet velger å renne i avisa med det, hva og hvem er dette til nytte for.

Vil bare ovenfor avgått daglig leder beklage at noen av oss eiere kommer med slikt i avisa.

Til slutt i Line og Eirik sitt innlegg den 24 juni vises det til juridisk kompetanse som har kommentert ulovlig subsidiering av LSS. Det er til forveksling lett å oppfatte innlegget som at den juridiske bistanden har konkludert med at det har foregått ulovlig subsidiering, noe som ikke stemmer. konklusjonen sier ingen ting om at det er subsidiering. Slik jeg oppfatter rapporten bygger den på opplysninger gitt av kommunen. Dersom kommunen gir mangelfulle eller direkte feilaktige opplysninger, vil også de juridiske vurderingene bli feil. I dette tilfellet har så skjedd.

Jeg blir betenkt når jeg ser hva vi på borgelig side stiller til valg med som Ordførerkandidater.


– Regner med det nyvalgte styret vil gjøre en langt bedre jobb

Hele styret ble kastet på generalforsamlingen til Lyngen Servicesenter AS.