Pollfjelltunnelen må sikres!

Det må ikke herske tvil, skriver Jan A. Rydningen.

Førstekandidat: Jan A. Rydningen (Sp). Foto: Torbjørn O. Karlsen 

leserbrev

Etter siste møte i Fylkestinget som ble holdt 17. juni – er det sådd en del tvil i om Pollfjelltunellen skal sikres sørover. Altså mot Furuflaten. Undertegnede har mottatt henvendelse i sakens anledning. La det være slått fast at tunellen skal sikres sørover. Det er tidligere gjort vedtak om at det skal skje. Og vedtaket gjelder fortsatt. 

Det er en totalkostnad på om lag 140 millioner kroner. Statens Vegvesen har sett på muligheten for aktiv skredkontroll som et alternativ for Pollfjellet sør. Per dags dato er det fortsatt vedtak fra tidligere som gjelder. Altså at Pollfjelltunellen skal realiseres med skredoverbygg.

Lyngen Senterparti har i sitt valgprogram programfestet at vi går inn for at arbeidet med utbedring av Pollfjelltunellen skal gjennomføres som planlagt. Herunder selvsagt at tunellen skal ha skredoverbygg mot sør. Viktig at folk ikke oppfatter det dit hen at prosjektet ikke skal realiseres. Noe som altså ikke medfører riktighet.