Det er på tide at kommunen tar den økende fotturismen på alvor

– Er det virkelig slik at lokalbefolkningen må ta ansvar?

John Kristiansen  Foto: Arne Teigen

leserbrev

Det ryktes at miljødirektoratet og klima-og miljøværndepartementet har foreslått/bestemt at Lyngsalpan landskapsvernområde skal bli nasjonalpark. Nåværende landskapsvernområde ble opprettet i 2004 og ble åpnet av kronprins Haakon 22. mai samme år i Sør-Lenangsbotn.

Verneforskriftene for dette landskapsområde er relativt strenge uten at det med noen få unntak har ført til problemer for befolkningen. Vi har stort sett brukt naturen som vi alltid har gjort. Selv om slike planer tar tid og det er langt fram til endelig vedtak er det av interesse å få en orientering gjennom media fra fylkesmannen for Troms og Finnmark om forskjellen på nasjonalparkstatus og landskapsvern. Vil for eksempel nåværende vernegrense endres? Blir det strengere verneregler? Hva er i så fall begrunnelsen?


Etterhvert har man forstått at dette ikke bare er tomme trusler

Kan dette virkelig være sant, spør John Kristiansen.

 

Det er allerede nå grunn til å sette fokus på hva resultatet blir når et område får vernestatus. Det er nok å se til Sør-Lenangsbotn hvor interessen fra fotturister fra hele verden "har tatt helt av" og belastningen på naturen er ikke vanskelig å få øye på. Vi registrer nå turister gjennom hele året, og så langt i sommer  opptil 30 biler i døgnet – i helgene 40-50 kjøretøy. Med 4-5 personer i hvert kjøretøy skjønner alle at det er betydelige folkemengder her.  På et så begrenset område merkes det.

Heldigvis er toalettforholdene på parkeringsplassen i Sør-Lenangsbotn rimelig god takket være lokalbefolkningen i Sør-Lenangen som tar seg av renholdet for et begrenset tilskudd fra kommunen. Så store folkemengder produserer betydelig med søppel og hvem har ansvaret for det? Er det virkelig slik at lokalbefolkningen som ikke har mye igjen for denne fotturismen skal ha ansvaret for turistene sin velvære mens Lyngen kommune soler seg i glansen som turistkommune?


Skiturist tatt med buksa nede: – Det skjer ganske ofte

Tor Eriksen oppfordrer kommunen til å legge forholdene bedre til rette.

 

Det er på tide at Lyngen Kommune tar den økende fotturismen på alvor før det er for sent. Sør-Lenangsbotn er allerede overbelastet og krever reguleringer og flere fasiliteter. Hva med toalett oppe ved Blåisvannet som er målet for de fleste. I dag fikk jeg for eksempel spørsmål fra en utenlandsturist om det fantes muligheter for dusj i området.

Først tok reindriftsamene store områder i Sør-Lenangsbotn med kilometerlange gjerder som hindrer fri ferdsel og i tillegg raserer sårbar natur. Skal nå tusenvis av fotturister rasere resten? Det vil være interessant å høre hva Lyngen kommune mener om dette og nasjonalparkstatus, og hva mener de kommende ordførerkandidatene om problemstillingen?