MENING:

Postnummeret skal ikke stoppe en verdig alderdom

«Det er dessverre ingen hemmelighet at det i dag er postnummeret ditt som i stor grad avgjør hvor god omsorg du får når du blir gammel.»

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix. 

leserbrev

I perioden 2014-17 satte regjeringen av midler til 10 000 nye omsorgsplasser på institusjon for eldre. FrP har også sørget for at alle demente har krav på aktivitet i hverdagen, og at staten nå støtter kommuner som flytter kjøkkenet tilbake på sykehjemmene.

Dessverre ser vi også at kvaliteten i eldreomsorgen varierer mye mellom kommunene. Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Der betaler staten for eldreomsorgen direkte, slik at kommunene ikke kan nedprioritere dette området. Forsøksordningen har så langt vist gode resultater, og kommunene som deltar er fornøyd. Brukerne opplever også at de får bedre medvirkning. Forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg er så langt vellykket, og jeg er glad for at den nå utvides.

Det er dessverre ingen hemmelighet at det i dag er postnummeret ditt som i stor grad avgjør hvor god omsorg du får når du blir gammel. Dersom FrP får gjennomslag for statlig finansiert eldreomsorg i hele landet, vil du ha krav på et like godt tilbud i Balsfjord som i Bærum.

Heldigvis har FrP fått utvidet forsøksordningen til 6 nye kommuner. Utfordre gjerne dine lokale politikere på om de vil søke om å delta i ordningen, og bidra til en tryggere og mer verdig eldreomsorg i din kommune.