MENING:

Til alle papirflyttere i Nordreisa kommune

«Å bli verdsatt som mennesker og gjennom sitt arbeid er noe av det viktigste for oss alle»

Hilde Nyvoll  Foto: Jonas René Johansen

leserbrev

Vi i Nordreisa arbeiderparti verdsetter alle arbeidstakere og anser alle som viktige deler av samfunnsmaskineriet. Nordreisa FRP derimot vil bli kvitt deler av arbeidsstokken, og bruker ufine retoriske grep. Det vil vi advare mot.

Nordreisa Fremskrittsparti har i sitt program til kommunevalget framhevet at de ikke har bruk for «papirflyttere» i Nordreisa kommune. Dette er problematisk av flere årsaker. Den mest åpenbare er at FRP med slik karakteristikk er med på å nøre opp under dårlige holdninger ovenfor hardt arbeidende ansatte i vår kommune. Hele det sivile samfunnet i Norge jobber daglig med å begrense mobbing i skolene, blant unge og på sosiale medier. Når et politisk parti velger å ytre seg med slike holdninger som FRP i Nordreisa gjør, så er det hele er bare trist. Og det viser at det er veldig stor forskjell på partienes ideologiske verdier og holdninger.

Men sagt er sagt. Hva mener så FRP at «papirflyttere» er for noe? Hvor går grensen for nyttige ansatte og unyttige ansatte? Det burde kommunens ansatte få en avklaring på.

Fra Nordreisa Arbeiderparti sin side så vet vi at det norske samfunnsmaskineriet består av alle mulige slags jobber. Og vi vil hevde – alle disse er en viktig del av vårt samfunn. Arbeidstakere som hver dag gjør sine jobber, betaler skatt og bidrar. Av arbeidstakerne bosatt i Nordreisa (2018) var det om lag 5,5% som var registrert under «offentlig forvaltning, forsvar mv». Det er omtrent samme som i Lenvik og om lag 1% lavere enn i Oslo. Er det innenfor denne gruppen at FrP mener de unyttige i vår organisasjon befinner seg? I så fall er det nyttig å vite at Nordreisa, basert på offentlig statistikk, ikke ser ut til å skille seg særlig ut mot andel sysselsatte i offentlig administrasjon.

Nordreisa Arbeiderparti har ikke noe mål om at vi skal ha mer administrasjon enn nødvendig. Heller ikke at disse ansatte skal ha mer lønn eller lønnsøkninger enn det som er vanlig i sektoren. Men vi må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgavene som staten har lagt til kommunene og kanskje viktigst – gode ledere på alle nivå.

Utvikling av kommuneorganisasjonen slik at den klarer omstilling og endring, er en av de viktigste og vanskeligste oppgavene i kommunesektoren. Kanskje særlig hos oss i «periferien» hvor det allerede er marginalt, dvs små organisasjoner og få ansatte per fagenhet. Nordreisa Arbeiderparti er enig med Kommunenes interesseorganisasjon (KS) når de hevder at «god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne i dag og i fremtiden». Er det de samme lederne FrP mener er unyttige i vår organisasjon?

Nordreisa Arbeiderparti vet at vi er avhengig av arbeidstakere med god motivasjon og arbeidsevne. Å bli verdsatt som mennesker og gjennom sitt arbeid er noe av det viktigste for oss alle. Og det er derfor vi i Nordreisa Arbeiderparti fremhever nettopp dette i vårt valgprogram. «Våre ansatte er vår viktigste ressurs».