- Jeg er meget skuffet over eget parti, som jeg har stemt på i hele min voksne alder

Arnøyværingen Kolbein Simonsen vil ha sitt eget parti Høyre på banen i saken om jernbane i Nord-Norge.

BORT FRA VEIENE: Kolbjørn Simonsen mener sjømattrailerne må så langt som mulig erstattes av tog.  Foto: Vidar Ruud NTB/Scanpix

Når det gjelder jernbanesaken så vil en forlengelse av jernbanen fra Kolari i Finland til Skibotn gi en rask løsning i vårt område

Kolbein Simonsen
leserbrev

Det går raskt mot kommunevalget og engasjementet er forskjellig i de enkelte partier. Den største saken her hos oss, etter min mening, er jernbanesaken. Her er aktiviteten stor i enkelte parti men i mitt eget, Høyre, er det beklageligvis liten aktivitet.

Jeg er meget skuffet over eget parti, som jeg har stemt på i hele min voksne alder. At ikke Høyre sentralt, med Erna i spissen, har forstått alvoret kan forklares for det er langt fra regjeringskontorene til oss her oppe. Det er desto mer beklagelig at ikke lokalpartiene og stortingspolitikerne fra Høyre, som er fra området, har klart å formidle budskapet.


Leserbrev fra Nord-Troms

I voksen alder og med visse søvnproblemer så får en god tid til å tenke over hvordan vi har det her oppe i nord.


Bort fra veiene

Jernbanesaken for meg gjelder muligheten til å få sjømattrailerne bort fra veiene. På sikt må det gjerne etableres en jernbane fra Fauske og nordover men trafikksikkerheten på vinterveiene krever en raskere løsning.

Den store økningen i transporten skjer raskt for det er heldigvis slik at oppdrettsbetingelsene her oppe er gode og det snakkes om en femdobling av produksjonen.

Botemidlet fra Høyre sentralt skal være opprusting av veiene. Tenk for en langsiktig oppgave dette er. Særlig i vår kommune, Skjervøy, hvor vi må gjennom to trange tunneler før vi kommer inn til E6. Det blir ikke stort bedre her for veiene er smale og svingete de første 90 kilometrene.


Flyktninge- og migrasjonsproblemet

Nå har jeg tatt opp så mange problemstillinger, kommet med så mange glupe løsninger, at det bare er hovedproblemet som gjenstår.


Prøvd å få i gang en debatt

Jeg har prøvd å få i gang en debatt om problemet men det synes ikke å engasjere i eget parti. Jeg har til og med presentert et forslag til løsning for en av våre stortingspolitikere samt fylkessamferdselsråden. Den går ut på å få sjømattransporten over på båt, allerede fra slakteriet, og frakte den med containerbåter til nærmeste jernbaneknutepunkt som er Narvik. Men ingen respons fra de overnevnte.

Når det gjelder jernbanesaken så vil en forlengelse av jernbanen fra Kolari i Finland til Skibotn gi en rask løsning i vårt område. Sjømaten vil i økende grad gå østover mot de store markedene der og løsningen vil være framtidsrettet.


Hvordan takler vi endringene som skjer i samfunnet

Endringene kommer og det blir politikernes ansvar å legge til rette for dem.


Kort tid til valget

Veiene må selvsagt oppgraderes men det er et meget langsiktig prosjekt. Tilknytning til svensk/finsk jernbane vil være raskere å gjennomføre og den vil nærmest eliminere det marerittet som jeg ser for meg med en stadig økende sjømattransport. Tenk deg de trange og svingete vinterveiene våre med et økende ekstremvær og en femdoblet sjømattransport. For det er sannsynlig at det blir vekslende forhold med mye glatte veier.

Det er kort tid fram til valget og jeg håper at de aktuelle politikerne, lokale, fylkeskommunale og våre stortingspolitikere, kommer på banen og diskuterer hvordan vi skal få overbevist de sentrale myndigheter om å ta grep. Vi må få til endringer slik at vi ikke risikerer våre liv på veiene. Kanskje vi klarer å få Høyre sentralt til å komme med et utspill her.


Leserbrev nummer 2 fra Nord-Troms

Kolbein Simonsen fortsetter sin vurdering av ståa i Nord-Troms og på Arnøya.