MENINGER:

Rassikring på Arnøya

– Internvei mellom Skaret og Arnøyhamn, med tunell gjennom Smellskaret, er et mye bedre alternativ.

Fylkesvei 347 ved Singla mellom Lauksundskaret og Arnøyhamn.  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Skjervøy kommune har som jeg forstår det, bestemt at det skal satses på skredtårn og reservefergeleie med molo på haugen (mellom Singla og Arnøyhamn)

Det er en dårlig og uforutsigbar løsning. Vi vet ikke prisen på reserve fergeleiet med molo. Vi vet ikke prisen på skredtårnene og drifta av dem .Hvordan skal vi være sikre på at rasene blir utløst når det er dårlig vær og dårlig sikt?  Virker som en høyst tvilsom løsning og gambling med millioner av kroner og kanskje liv.

Internvei mellom Skaret og Arnøyhamn, med tunell gjennom Smellskaret, er et mye bedre alternativ. Det gir 100 prosent regularitet, såfremt ferga går.

Fordeler med dette alternativet:

- Kostnadene er kjent, bare 400 millioner og veien varer til evig tid.

- Sikrere pendler veg.

- Kortere veg til butikken for folk på Lauksletta.

- Bedre økonomi for butikken i Arnøyhamn.

- Kort og sikker veg til barnehage og skole når baby boomen på Lauksletta tar laus.

Folk på Lauksletta gikk med på å legge ned skolen da de ble lovet rassikker veg til Arnøyhamn. Når dette ikke ble innfridd flytta familier med barn bort fra øya og ingen nye etablerte seg.

- Trenger ikke å oppgradere vegen mellom Skaret og Haugen. Her er den dårligste strekningen på hele fylkesvegen (må skifte ut en haug med stikkrenner og hver stikkrenne krever 60 meter med utskifting av masse.)

- Singla blir mer eksotisk som ferieplass /turistsenter (trafikkfarlig veg forbi i dag)

- Sauer og rein får rikelig med tumleplass. Sauene kan sove på vegen så lenge den vil.

- Reindrifta vil  få mye bedre arbeidsforhold rundt Singla/Singellandet som er et nøkkelområde for dem.

- bilfri sykkelvei mellom Skaret og Singla.

Åpning for biltrafikk på sommeren fra Haugen til Singla.

En utfordring: Veimyndighetene må ta en prat med samene om vegtraseen.