MENINGER:

Vi trenger å flytte fokus

– Vi ønsker nå å rette større fokus på innholdet i våre tjenester – fra vugge til grav.

2.KANDIDAT: Rita Myrvoll, Kåfjord Sp.  Foto: Arkiv

leserbrev

Gjennom de siste årene har det innenfor oppvekst og omsorg vært et stort fokus på struktur og bygningsmessige forhold, noe som har vært helt nødvendig.

I omsorgstjenesten har det vært en lang prosess for å få bygget et nytt helsesenter, noe som ble realisert og tatt i bruk for kort tid siden. Dette er vi så klart veldig stolte over å vært med på. Det har også vært gjennomført nødvendige omorganiseringer innenfor mange av avdelingene innenfor omsorg.

I oppvekstsektoren har det vært et stort fokus på skolestruktur for noen år tilbake, det er en debatt vi ikke ønsker å ta opp igjen. Det har vært brukt mye ressurser på barnehagestruktur, og da særlig på situasjonen i Manndalen, med ekstremt dårlige bygningsmessige forhold. For kort tid siden fikk vi endelig gjort et vedtak som vil gi gode forhold, også for barna der, og vi ser frem til det arbeidet kommer i gang og blir realisert.

Med så mye fokus på struktur, bygninger og fysiske forhold, så kommer innholdet i tjenestene litt i bakleksa. Vi har veldig mye bra i våre tjenester, men det er alltid potensiale for forbedring. Vi ønsker nå å rette større fokus på innholdet i våre tjenester – fra vugge til grav. Vi ønsker en kontinuerlig utvikling og evaluering av tjenestene, slik at det vi tilbyr våre innbyggere til enhver tid skal være av beste kvalitet.

Overføringene fra staten blir stadig redusert, samtidig som lovpålagte oppgaver øker i omfang, noe som fører til dårlige økonomiske rammer for den enkelte enhet. Men gjennom gode prosesser, kreative og løsningsorienterte medarbeidere er vi sikre på at vi kan gjøre alle våre tjenester ennå bedre. Innenfor noen enheter har vi startet et systematisk arbeid med dette, og det er noe vi ønsker å videreføre i alle enheter.

Ved å flytte fokus vil vi sikre alle innbyggere gode, kvalitetssikrede tjenester også i fremtiden.