MENINGER:

Det viktigste først

Klarer vi igjen å skape trivsel, trygghet og positivitet i vår kommune, vil innbyggerne og de ansatte trives.

John Karlsen  Foto: Arkiv

leserbrev

Politikk handler først og fremst om å prioritere, da det er umulig å gjøre alle til lags eller å løse absolutt alle oppgaver som finnes i en kommune. Nordreisa FrP vil først og fremst prioritere det som er viktigst, nemlig de som ikke taler sin egen sak. Det er de eldre, funksjonshemmede og barna.

På sykehjemmene i vår kommune må det være trivsel, både for beboerne og de ansatte. Da må det først og fremst være riktig bemanning i forhold til oppgavene, og det må være god og sunn mat til beboerne, inkludert dessert for de som ønsker det. Dessverre har ikke dette vært hverdagen de senere år. Det har vært mye misnøye, og vi opplever at dyktige fagfolk slutter. En av de viktigste oppgavene de nye politikerne får er å skape trygghet og trivsel for våre eldre og ansatte, både i sykehjemmene, hjemmesykepleien og for de som jobber som hjemmehjelp.

I mange tilfeller er det foreldrene som taler de funksjonshemmede sin sak av naturlige årsaker. Imidlertid er det mange som kanskje ikke lengre har foreldre som kan gjøre det. Derfor er det så viktig at vi som politikere forstår deres situasjon, og prioriterer ut fra det. Blant annet er Brukerstyrt personlig assistanse («BPA») noe de har krav på, og som vil gjøre hverdagen adskillig enklere for mange.

Å gi barna trygge og gode oppvekstforhold i vår kommune er grunnleggende viktig helt fra de blir født, ja, egentlig allerede fra de er i mors liv. Jeg tenker da på jordmortjenesten, fødestua, barnevernet, barnehagene og skolene. Vi må opprettholde tilbudene og legge til rette for videre utvikling. Det er mindre viktig om det er privat eller offentlig barnehage og skole som benyttes, vi må ha fokus på om det er trivsel og et faglig godt tilbud som gis.

Klarer vi igjen å skape trivsel, trygghet og positivitet i vår kommune, vil innbyggerne og de ansatte trives. Når det ryktes, vil vi få tilflytting - og folketallet vil igjen øke. Dette medfører mer penger i kommunekassa, og vi kan skape en bedre kommune å bo i som vi alle ønsker. Godt valg!