Økonomien blir bedre med et utbedret Gargo der alt er på et plan

Kvænangen Bygdeliste svarer Kvænangen Høyre/Frp.

Gargo sykehjem  Foto: Isabell Haug

DCIM\100MEDIA\DJI_0250.JPG 

leserbrev

I et innlegg i avisen Framtid i Nord skriver Kvænangen Høyre/Frp et innlegg der de lurer på hva som vil skje med kommuneøkonomien hvis vi gjennomfører en utbygging og rehabilitering av Gargo.


MENINGER:

Et fornyet Gargo – hvilke konsekvenser vil det få for kommuneøkonomien?

– Vi mener at kommunen ikke har økonomi til flere nye byggeprosjekter i nær framtid.

 

Økonomien blir bedre med et utbedret Gargo der alt er på et plan. 

I årene før 2014 fikk administrasjonen beskjed om å kartlegge etterslepet i vedlikehold på Gargo med flere andre bygg. Konklusjonen var ca 12 mill i etterslep på Gargo. Politikerne valgt å ikke stole på administrasjonen og bestilte i stedet en rapport til 500 000,- kr  for å kartlegge etterslepet på blant annet Gargo. Konklusjonen var den samme som administrasjonen kom frem til. Politikerne valgte så å ignorere denne og besluttet heller ny skole og flerbrukshall. Skolen trengte vi. Det er veldig bra at den ble bygget, men flerbrukshall…. Var det virkelig et skrikende behov for den når de visste om det store etterslepet på Gargo?

Hvordan kan vi bedre økonomien ved å utbedre og bygge ut Gargo?

Før vi begynner på det spørsmålet så vil jeg gjerne adressere de ca 5 stillingene som fjernes i vårt forslag. Hvis Høyre / Frp hadde tatt seg bryet med å sjekke opp litt i tallmateriale som er tilgjengelig, ville de sett at dette stort sett er stillinger som består av vakanser (ubesatte stillinger), småstillinger og lignende.

Det er merkelig og se at Høyre / Frp som skal være et blått parti, og som skal være sterke på økonomi, ikke har tatt jobben med å sjekke opp tallene som gir grunnlag for våre beregninger. 

Vi har ikke sagt et ord om å fjerne en eneste av de 25 sengepostene. Ironisk nok er det aldri 25 sengeposter i bruk på Gargo. Dette ville Høyre/Frp også ha vist hvis de  sjekket opp i tallene. Alle våre beregninger er likevel gjort med 25 sengeplasser etter en oppsussing også. 

La oss først se på lånekostnadene:

La oss si at vi trenger 30 millioner for å utbedre Gargo og bygge på. Da vil årsutgiftene inkludert nedbetaling over 30 år være cirka: 1 500 000 kr. Dette er enkel matte og lett å sjekke opp, noe som tydeligvis ikke er gjort.

Skulle vi trenge 60 millioner blir det ca 3 000 000 kr i året å betale. Da er en rente på 3% lagt til grunn. I våre beregninger, som viser en besparelse på cirks 5 årsverk utgjør dette 3 millioner sparte lønnsutgifter.

Dette forutsetter at den daglige kontakten med alle deler av helsetjenesten -sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere osv - for brukerne blir den samme som i dag. Når du gjør noe kompakt og konsentrert på ett plan, blir det mye mindre tid på å gå/springe mellom avdelinger og etasjer, og mer tid til hver enkelt pasient. Det er jo det vi alle ønsker, brukerne av Gargo får mer menneskekontakt fra de fantastiske ansatte vi har der.

Hvis vi velger å bruke en ekstra stilling på å øke tilstedeværelsen i de mest hektiske periodene, vil dette bety flere varme hender til å pleie de eldre enn det er på Gargo i dag. Vi har fortsatt spart cirka 1 million kroner i året ved en rente på 3 prosent, eller cirka 400.000 ved en rente på 6 prosent og da har vi brukt cirka 30 millioner på å utbedre og bygge på Gargo.

Besparelsen blir større jo mindre penger vi bruker. Dette vil si at vi har muligheten til å øke stillingsprosenten til flere av dem som jobber der, bor i og skatter til kommunen. Ikke bare får vi et renovert Gargo, vi øker også skatteinngangen i kommunen med dette tiltaket.

Det er trist å lese Høyre / Frp sitt innlegg. Det kan ikke være brukt mye tid på å sjekke ut de tallene vi gir dere i denne forklaringen. Vi har fortsatt 1 mill til gode med dagens rente nivå som vil gi oss en bedre kommuneøkonomi, et  “nytt” Gargo, flere varme hender på jobb og økt skatteinngang til kommunen.

Vi foreslår at administrasjonen utreder hva det vil koste og bygge på og pusse opp, og ikke bruker et eksternt konsulentselskap som tar penger ut av kommunen og forteller oss stort sett det samme som administrasjonen ville fortalt oss. Vi har utrolig mange dyktige ansatte i kvænangen kommune. Det er på tide at vi politikere viser dem tillit slik at de kan få gjort den jobben de faktisk er ansatt for å gjøre, og gjøre den bra!

I tillegg sparer vi penger på det. 

La oss alle jobbe i lag for å få dette til! Vi ber velgerne stemme på de partiene som viser evne til å finne de gode løsningene for fremtiden.

Stem på Kvænangen Bygdeliste. 

Godt valg.