En sann kirke gjør Norge til et trygt og godt land å bo i

– Vi sier ikke nei til kvinnelige prester, dette er noe Kai Krogh har funnet på.

Hanne Braathen  Foto: Arkiv

leserbrev

Leser med stor undring at Kai Krogh, leder Åpen folkekirke Nord- Hålogaland,  sitt innlegg i Framtid i Nord 30.08.2019.Det er flott at Kai Krogh oppfordrer medlemmer i den norske kirke å stemme den 9. september, men at han kan fortelle hva både Bønnelista og Nominasjonskomitens liste står for er fullstendig galt. Kai Krogh som ønsker at DNK skal være mer åpen, inkluderende og demokratisk, skriver det motsatte når han karakteriserer to konkurrerende lister til kirkevalget på den måten han gjør.

Bønnelista mener at:

- Bibelen må være kirkens høyeste og avgjørende autoritet.

- Bønn og bibelbruk er viktigste grunnlag for bedre menighetsliv og økt tilslutning.

- Selvstyre for lokal- menigheter, inkl ansettelser

- Menighetens oppdrag er ut fra misjonsbefalingen å døpe og å lære mennesker å bli Jesu etterfølgere.

- Kreativ oppfølging av barn og ungdom

Dette er noe av det Bønnelista står for. Vi sier ikke nei til kvinnelige prester, dette er noe Kai Krogh har funnet på. Men Bønnelista vil jobbe for at Kirkens lære bygger på Guds Ord, og at hver menighet må få bestemme hvem som skal være lokalmenighetens ansatte, også prester.

Jeg mener faktisk Åpen kirkegruppe ikke har monopol på verdier som medmenneskelighet, inkluderende fellesskap og nestekjærlighet.  Vi på Bønnelista ønsker faktisk at Den norske kirke skal være en KIRKE med en bekjennelse som bygger på hele Guds Ord. De som ønsker det bør stemme på Bønnelista.