Jernbane i nord

Kan det brukes ny teknologi for Nord-Norgebanen?

Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

leserbrev

Storfjord Senterparti har arbeidet i mange år med å realisere jernbane fra Kolari i Finland til Skibotn. For ca 3 år siden ønsket den finske samferdselsministeren å utrede jernbane fra Finland til en isfri havn i Norge. Tornedalsrådet, som Storfjord kommune er medlem i, ønsket og jobbet for å få jernbane gjennom Tornedalen fra Kolari til Tromsø. 

Konklusjonen på utredningen fra den finske samferdselsministeren ble at alternativet fra Rovaniemi til Kirkenes skulle utredes.

Fordi Tornedalsrådet jobbet sammen med Tromsø kommune ble utredningen til Jernbaneverket gjort på strekningen fra Kolari til Tromsø. Det ble en veldig kostbar jernbanestrekning fra Skibotn til Tromsø. Derfor ble dette alternativet uaktuelt for de finske myndighetene.

Det er fortsatt viktig å jobbe for alternativet til Skibotn, men det avhenger av hva de finske myndighetene vil prioriterer.


MENING:

På tide å våkne av dvalen, våre stortingsvalgte?

«Troms har tydelig en sterk tilknytning til nei-kreftene i Oslo og omegn. Politikerne sier ikke direkte nei, av hensyn til velgerne som i meget stort flertall ønsker bane, men nei-kreftene bruker avledningsmanøvre for alt det disse er verd.»

 

En ny utredning for Nord-Norgebanen er nylig ferdig, og den er meget kostbar.

Det er viktig å tenke nytt. Kan det brukes ny teknologi for Nord-Norgebanen? I Tyskland har de prøvd ut jernbane som er drevet på hydrogen. Dette er miljøvennlig og billigere enn diesel og elektrisistet.(Trondheim-Fauske) 

Vi tror det er mulig å realisere Nord-Norgebanen helt til Tromsø enten hele veien fra Fauske eller fra Narvik og nordover.

Det som ville være det aller mest realistiske og økonomisk lønnsomme jernbaneprosjektet på hele Nordkalotten er strekningen Kolari-Skibotn. Med frakt av malmen fra Nord-Finland og Nord-Sverige som bærebjelke.  Så blir gods og persontrafikk ren bonus! Storfjord har forhold til isfri havn og fjorden har bunnforhold slik at store skip kan komme inn. Dette har Storfjord Senterparti jobbet lenge for og vil fortsatt jobbe med.


Dette er et skikkelig svar til alle som har tvilt på engasjementet i Høyre. Inkludert meg.

Arnøyværingen Kolbein Simonsen har fått igjen troen på sitt parti igjen.