Landets mest spennende region

– Det er viktig i neste periode å jobbe videre for å redusere flaskehalsene på veiene.

LISTETOPP: Nils-Einar Samuelsen.FOTO: Arne Teigen 

leserbrev

For første gang skal vi få lov til å stemme på et nytt fylkesting i et samlet Troms og Finnmark

Krf mener at vår nye region skal ta førersetet for vekst og utvikling i arktisk, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det er viktig å fremheve at vi er en stor og ressursrik region der det er store muligheter for at vi sammen kan legge til rette for et variert næringsliv og aktive by og lokalsamfunn.

Vi vet at vi har store utfordringer på våre fylkesveier, derfor har Krf gått inn for å tenke enda mere helhetlig på våre transportårer fra våre bygder og byer og ut på markedet rundt om i verden. I Granavolderklæringen sies det at man vil vurdere i kommende Nasjonal transportplan (NTP) hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp. Jeg vil føye til at man ikke bare bør vurdere, men det er på tide å gjøre noe med dette. Det er viktig i neste periode å jobbe videre for å redusere flaskehalsene på veiene, slik at ikke en fullastet trailer blir stående fast en vinterdag bak rasstengte veier eller fastkjørt i vanskelige bakker.

I tillegg ønsker vi å gjøre noe med mulighetene som ligger i innkorting av avstander, med å se på løsninger for nye veiprosjekt. Ved å korte avstander, da sparer man både tid og miljø.

Krf ønsker levende bygder og byer. Vi vet hvor nødvendig det er med god infrastruktur for å lykkes i næringslivet. Men det er også viktig at barn kan føle seg trygge på skoleveien, derfor har Krf arbeidet for at Barnas transportplan blir lagt til grunn som en viktig del av NTP arbeidet. At ungdom som går på Videregående skole ikke må være usikker på om de kommer seg til skolen på grunn av rasstengte eller ufremkommelige veier, samt at helse og ambulansetjeneste fungerer for eldre som bor hjemme og syke som skal til sykehus.

Det er viktig at barn kan få en trygg og god oppvekst, ungdom kan få utdanning og familier trives i sitt nærmiljø.

Jeg tenker vi i Troms og Finnmark står foran en spennende framtid og at vi blir sterkere sammen. Vi er jo et folk som har bodd i to fylker som historisk har hatt et godt fellesskap på tvers av fylkesgrensen. Fra Finnmark har reinen kommet hver vår for å beite på kysten i Troms, og fra Troms har en dratt på fiske i Finnmark. Regionen har vært preget av tre stammers møte både i språk og kultur, dette håper jeg det nye fylkestinget tar med seg i det videre arbeidet med å bygge en sterk og slagkraftig Arktisk region.