Refleksjon om årets kommunevalg i Storfjord

– Storfjord har behov for en ordfører med en sterk og klar røst.

Skibotn  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

For fire år siden var det utenkelig at ordførerkandidater skulle være uten politisk fartstid og erfaring, i tilfelle valgresultatet skulle innebære å fylle ordførerstolen. I år ser vi at flere partier og lister har nominert førstevalget uten å vektlegge hvilken ballast ordføreremnene har i den politiske ryggsekken.

Nå skal det sies at ordføreren velges av innbyggerne og for innbyggerne etter ulike vurderinger. Hvilke kvaliteter en ordfører bør ha, som velgeren vurderer i sammenheng med valget, er nok mange.

Ordføreren velges ikke, - og blir ikke ordfører for kun sitt parti eller sine velgere. Ordføreren skal være ordfører for hele folket, for alle politikere, for hele kommunestyret.

Jeg deltok på en valgkampstand for HØYRE på Hatteng forrige lørdag. Fortsatt fremstår det polariseringer hos folket i Storfjord. Til tross for at valglista til HØYRE inneholder navn fra de fleste deler av Storfjorden får jeg spørsmålet; - hvordan havnet du på ei Skibotnliste?

I år registrerer vi at Senterpartiet har sin ordførerkandidat fra Skibotn. Et uskrevet blad i politikken, men sannsynligvis et klokt valg for SP med hensyn til å fjerne seg fra stemplet som et Hatteng-parti. Det ville vært utenkelig for fire år siden. Fremskrittspartiet stiller også med ny ung ordførerkandidat og et politisk blankt ark. Kan sikkert være godt å ha erfaring fra tømreryrket hvis det blir aktuelt å svinge ordførerklubba.

Etter en god fireårs ordførerperiode for den erfarne og engasjerte Knut Jentoft, kan det sikkert bli som å hoppe etter Wirkola for den sympatiske og alltid blide karen som inntok førsteplassen på Tverrpolitisk liste. Nominasjonsløpet må ha vært som i Kuppern’s dager, sett utenfra; - to indre og vekk med dem. For Høyres del kjenner man igjen lignende tilfelle med Jens Johan Hjort i Tromsø. Kjekk og blid stemmesanker på ordførerplass, men har aldri vist frem de politiske ferdighetene.

Så veit vi alle hva som skjedde med Storfjord Arbeiderparti i 2015. Også her må man si at Kuppern’s taktikk ble benyttet. I hvert fall med «en indre (Storfjord), og vekk med dem». AP-ere som ikke likte at Skibotn skulle bli alderdommens utkikkspost «listet seg» tverrpolitisk ut av «by og land hand i hand» og inntok som kjent makta i Storfjord, i politisk allianse med noe så utradisjonelt som FRP og SP.

Miljøpartiet de Grønne og Høyre stiller med ordførerkandidater fra forrige fireårsperiode. Arbeiderpartiet som til slutt i nominasjonen spilte ut valgjokeren måtte se at førstevalget la inn en søknad for å innta rådmannskontoret i Storfjord fra 1. februar 2020.

Hva står vi tilbake med når stemmene skal avgis og telles opp?

Ordføreren i små kommuner, spesielt, har en sentral rolle i det overordna politiske landskapet. Større steder og byer har som regel andre betalte heltidspolitikere som bistår ordfører. Storfjord har behov for en person som forstår den multioppgaven det innebærer å være ordfører. Storfjord har behov for en ordfører med en sterk og klar røst i Nord-Troms og i Troms forøvrig. Storfjord har ikke minst behov for en ordfører med gode politiske venner og kjente på fylkesnivå og på Løvebakken når det er behov for drahjelp «ovenfra».

Det hjelper også godt dersom den kommende ordføreren har et godt utviklet breddesyn, er dedikert for sin oppgave og har et stort hjerte for å utvikle Storfjord sammen med 16 andre kommunestyrerepresentanter. Å være folkelig kommer også godt for en ordfører når du skal tjene folket.

Så kjære velger; - om du i år er i tvil om hvem du skal stemme på, - det er bare et reelt valg av ordfører i Storfjord. Hold gjerne for nesen når du kanskje utradisjonelt slipper stemmeseddelen ned i stemmeurna, - STEM HØYRE!

Godt valg!