VEL MENT:

Har du en plikt til å stemme ved lokalvalget nå?

Jeg vil si ja, skriver Vel Ment-skribent Sissel M. Skoghaug.

STEM: Sissel M. Skoghaug oppfordrer alle til å sette seg inn i valgprogram å bruke stemmeretten sin.   Foto: Privat

Sissel M. Skoghaug

Sivilstatus: Gift
Bosted: opprinnelig Oksfjord, nå Hvaler
Yrke: Nestleder i Fagforbundet nasjonalt og sykepleier
Skriver helst om: Arbeidsliv og politikk

leserbrev

Vi er kanskje uenige i svaret på akkurat det. Jeg lærte av mine foreldre at det er en plikt. Vi pynter oss ikke i finstasen på valgdagen, men det er høytidelig. Det er en stor ære – hver gang - å få avgi min stemme.

Du mener kanskje at din stemme ikke har noe å si? Eller synes du rett og slett at valget er for komplisert? Du må vite at hver enkelt stemme kan bli helt avgjørende – også din stemme.

Å avgi stemme er den fineste måten å delta i demokratiet på. I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Da stemmer du på hvilke partier og hvilke politikere du vil skal styre de tjenestene som du bruker hver eneste dag de neste fire årene. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune – stemmer du i tillegg på hvem som skal bli din arbeidsgiver.

Jeg engasjerer meg i valget fordi arbeidslivet og fritiden vår påvirkes av politikken. Jeg jobber for å gjøre lønn, rettigheter og rammebetingelser best mulig for arbeidsfolk. Rettferdige og like muligheter for alle er viktig for meg.

Du må ikke være norsk statsborger for å stemme ved lokalvalg. Statsborgere i nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i år kan delta. Det samme kan øvrige utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt her sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Likt for alle er at du må være fylt 18 år i løpet av året.

Jeg vil oppfordre til en felles dugnad nå i innspurten; snakk om deltakelse i valget med naboer, kollegaer, barn, barnebarn, studenter og venner, uavhengig av deres alder og bakgrunn.

Det er mange å velge mellom, derfor er det lurt å gjøre seg kjent med de som stiller til valg. Hvert parti lager program som viser satsingsområdene og verdiene de står for. Hvis du tenker at dette orker jeg ikke å bruke energi på, så synes jeg det er synd!

Da stemmeretten ble innført i Norge, var det bare velstående menn som fikk være med på å bestemme. Det var først i 1919 det ble en allmenn stemmerett, da Stortinget fjernet bestemmelsen om at dem som mottok fattigstøtte ikke skulle ha stemmerett. I år er det altså hundre år siden Norge for alvor ble et demokrati, med like retter til menn og kvinner, fattig og rik.

Noe av det beste med Norge og andre demokratier, er at vi alle kan få delta i valg som er avgjørende for hvordan samfunnet skal utvikle seg. Derfor er det viktig for hver og en av oss, og for samfunnet, at vi faktisk bruker stemmeretten.

At alle, uavhengig av gods, gull og kjønn skulle få noe å si om styringen av landet, var stadig en ny og farlig tanke i 1919. Alle tillitsvalgte vet at rettigheter vi har i dag ikke er noe en skal ta for gitt. De kan være hjemlet i både lov og tariffavtaler, men om vi ikke passer på er det fort at rettigheter blir glemt, oversett, eller tolket bort.

Har da du en plikt til å stemme ved valget nå? Jeg vil si ja! Stemmen din er med på å avgjøre hvem som skal sitte i kommunestyret og fylkestinget. De skal ta mange viktige avgjørelser som betyr mye i ditt og andres liv. Kort sagt - din stemme bestemmer!