Hvorfor Kvænangen Bygdeliste!?

Tryggve Enoksen i Kvænangen SV går i rette med bygdelista i kommunen.

Tryggve Enoksen, Kvænangen SV  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

Fikk programmet til Kvænangen Bygdeliste i posten og leste den med stor nysgjerrighet. Som «nestor» i Kvænangen kommunestyre slutter jeg meg helt til listas skuffelse over «manglende vilje til samarbeid» og «trenering av saker».

Når det gjelder mangel på «på framoverlent politisk miljø» står jeg av. Dette er et moteord i politikken med uklar betydning. Begrepet brukes ofte synonymt med å handle raskt og gå snarveier. Rent fysisk innebærer det at man bøyer seg litt mye fram, - altså slik at det er like før man stuper på nesa. Og praksisen med slik politikk fører ofte til at en gjør nettopp det, - går på «snørra»! Det kan være saksbehandlingsfeil, dårlig bakgrunnssjekk, m.m.

Årlig avdrag

I sitt leserinnlegg, «Tilsvar til Høyre om Gargo» demonstrerer ledergruppa for Bygdelista en utgave av «fremoverlent» økonomisk utledning. Der påstår gruppa at en investering på 30 millioner (låneopptak) vil gi en årlig kostnad på 760000 kr med nedbetaling over 30 år. Videre sier de at investering på 60 millioner med 3 % rente gir årlige utgifter på 1,5 million og med rente på 6 % blir årskostnadene 2 million.

På toppen skriver de at: «Dette er enkel matte…»(!)

Skulle tro det! 30 ganger 3 er 90. Deler du det på 100 får du rentebelastninga som da blir 0,9 mill. I tillegg må man betale årlige avdrag på 1 million om en legger inn samme forutsetninger som gjort i artikkelen. Videre blir årlige belastninger ved de to andre eksemplene på henholdsvis 3,8 og 5,6 millioner, - minst. Altså blir hele oppsettet for kostnad og frigjøring av midler til drift feil med flere millioner kroner. I siste eksempelen er feilmarginen 3,6 million.  Skal dette være «alternativet til de etablerte partiene»? Bygdelistas kjernesak med «nytt Gargo» er jo ikke annet enn å be om oppsigelser og eiendomsskatt!


MENINGER:

Et fornyet Gargo – hvilke konsekvenser vil det få for kommuneøkonomien?

– Vi mener at kommunen ikke har økonomi til flere nye byggeprosjekter i nær framtid.


Avgjørende for kommunen

SV håper at velgerne heller slutter opp om partier som hele tiden har stått for ansvarlig økonomisk politikk, god saksbehandling og hele tiden prøver å opptre i henhold til god kommunal forvaltning. Vi ønsker at politiske organer skal få informasjon, at kommuneloven skal følges, at innbyggerne skal være trygg for at det er likebehandling, at vi har gode tjenester til innbyggerne og at alle saker blir behandlet seriøst.


MENING:

Det handler om livskvalitet

«Det er liksom ikke grenser for hvor mye som skal kuttes og/eller ikke realiseres på Gargo, i hjemmetjenesten, på TU og i psykiatrien.»


Nå går vi inn i en valgperiode som kan være avgjørende for kommunens framtidige eksistens. Da vil SVs erfaring og politikk være avgjørende for hvordan vi kommer ut. Med et sterkt SV i Kvænangen kommunestyre vil vi garantere for en stødig økonomisk forvaltning.

Vårt største løfte til velgerne er garanti for at det ikke innføres eiendomsskatt i kommende valgperiode. Forutsetningen er at vi får tre representanter i kommunestyret og at vi greier å bli del av et politisk flertall. Derfor er vår appell: Vi trenger din stemme og du trenger oss, - STEM SV!