Vi vil gjøre oppvekst til et satsingsområde i kommunen

Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord vil ha mer fokus på oppvekstvilkårene i kommunen.

Tania Lopez, førstekandidat for MDG i Kåfjord. 

leserbrev

MDG Kåfjord ønsker å gjøre oppvekst til et satsingsområde i kommunen. Den viktigste ressursen i arbeidet i oppvekstsektoren er selvsagt folka som jobber der. Dersom det ikke er nok stillinger, får vi ikke fylt kravene i Opplæringsloven.

Alle ville ha forståelse for at en tømrer ikke greier å bygge et hus hvis han ikke får materialer. Like vanskelig er det for førskolelærere, lærere, lektorer, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter å nå målene hvis de ikke er nok folk. Da blir det ikke nok tid til hvert enkelt barn.

Skolene og barnehagene må få penger til å ha nok folk på jobb. Er det slik at de som er tilstede må gjøre jobben til de som er borte, vil slitasjen på de ansatte gjøre at systemet bryter sammen til slutt. Kommunen skal ta høyde for fravær – de ansatte i barnehage og skole har rett til å være hjemme ved sykdom, de har godt av å få dra på kurs og videreutdanninger og de skal selvfølgelig ha sitt rettmessige antall feriedager og eventuelle avspaseringstimer. Da må vi ha et antall stillinger som gjør at disse enkle tingene ikke blir problematisk ute i institusjonene.

Det er politikerne sitt ansvar å hjelpe administrasjon og ledelse med å passe på at det er samsvar mellom mengden jobb og antall stillinger. Hvis dét ikke samsvarer, er det politikerne sin plikt å lage flere stillinger. Å redusere mengden oppgaver er ikke noe alternativ da det logisk nok vil forringe tilbudet til barna våre. Lederne får en jobb med å sitte og skjære inn til beinet for å få det til å gå rundt, og da kan en konsekvens bli at barna opplever å være uten tilsyn eller at en ansatt får ansvaret for en barnegruppe som det skulle vært 2-3 til å ta vare på.

MDG mener at vi skal gå tilbake til den gamle modellen hvor oppvekst er en egen etat (i dag har vi Hovedutvalg for oppvekst OG omsorg). Bare sånn kan vi få konsentrere oss om barna, og finne ut hvor det trengs å sette inn mer ressurser. MDG mener nemlig at det må mer ressurser inn i oppvekst i Kåfjord.

Barn skal ikke være en salderingspost slik at vi balanserer på kanten av lovverket med kun å oppfylle absolutte minimumskrav. Vi vet at slik er det beklageligvis blitt i mange norske kommuner. I Kåfjord vil vi ikke være bekjent av det.