DEBATT

Ullsfjordforbindelsen er finansiert

UFB vil bli fullt finansiert ved at den løser flere rassikringer, reduserer fergeutgifter, gjør elektrifisering av ferga over Ullsfjorden overflødig og reduserer prisen på den nye traséen over Breivikeidet vesentlig. Resten finansieres av bompenger.

Wiktor Sørensen, styreleder i Ullsfjordforbindelsen  Foto: Arne Teigen/Illustrasjon: Statens vegvesen

leserbrev

«Det blir en kamp om penger», lyder overskriften på en artikkel i iTromsø om realisering av Ullsfjordforbindelsen (UFB).

Intervjuet med fylkesråd Prestbakmo er greit, men valg av overskrift nødvendiggjør en kommentar. Overskriften hadde vært riktigere hvis det hadde stått: "Realisering av UFB handler ikke om friske penger, kun om vedtak og administrativ fremdrift."

Sparte rassikringsmidler

UFB vil bli fullt finansiert ved at den løser flere rassikringer, reduserer fergeutgifter, gjør elektrifisering av ferga over Ullsfjorden overflødig og reduserer prisen på den nye traséen over Breivikeidet vesentlig. Resten finansieres av bompenger.


Usikker på kostnadene til elektrisk ferge

Troms fylkeskommune er usikker på hva det vil koste å elektrifisere ferga mellom Svensby og Breivikeidet.


Det politikerne i det nye fylket trenger å gjøre er å sørge for plan, fremdrift og vedtak. Det dreier seg om vedtak om å benytte de sparte rassikringsmidlene på UFB, det dreier seg om utvidelse av lånerammen med det beløp som kommer fra fergeavløsningsmidlene (et ganske beskjedent beløp), vedtak om bruk av bompenger (Stortinget gjør det endelige vedtaket) og selvsagt vedtak om iverksettelse og bygging.

Distansen halveres

Bompenger er som kjent omstridt, men jeg kjenner ingen parti som sier nei til bruk av bompenger der en fergeforbindelse erstattes av fastlandsforbindelse. Slik må det fortsatt være, ellers kan det ikke bygges nye fylkesveier i nord.

Hva får så folket og fylket igjen for å fatte vedtakene og sørge for fremdriften? Som «Nye Veier» skrev i en leder nylig, halveres distansen til Tromsø fra nordfylket. UFB gir akkurat den timen i tidsbesparelse Alta-Tromsø som Troms Fylkesting har bedt om!

UFB, sammen med ny trasé over Breivikeidet, gir rassikker vei Tromsø-Kvænangsfjellet! Når sistnevnte er sikret vil alle hovedveier til de største byene i det nye fylket være rassikre!

Innkortingav veier er overordnet mål for veipolitikken nasjonalt og regionalt. UFB gir 110 kilometer kortere vei til Tromsø for alle øst for Lyngen! Det er en formidabel besparelse. For klimaet er dette godt nytt. Det samme gjelder miljøet.

Momsen tilbake


Ullsfjordforbindelsen søker Tromsø kommune om 120.000,-

Selskapet ber Tromsø kommune om pengestøtte for driftsåret 2019.


Troms Fylkeskommune har vært opptatt av sjømattransporten til utlandet. Også på dette området gir UFB en formidabel gevinst både når det gjelder nedkorting av kjøredistanse, og ved at mer fisk kan sendes med tog fra Narvik. Skulle det bli tog til Tromsø vil jo UFB bli selve «sjømatveien».

Våre analyser om finansiering bygger på regional plan for UFB vedtatt av Fylkestinget i Troms i mars i år. Det bygger på at momsen betales tilbake til byggherre, de tilgjengelige virkemidlene og besparelsene, mens revisjonsselskapet BDO har bistått oss med beregning av bompengepotensialet.


Debattinnlegg

Regionveien i anmarsj 

Styret i Ullsfjordforbindelsen, med styreleder Wiktor Sørensen i spissen, skriver i dette debattinnlegget at Ullsfjordforbindelsen er regionbygging på sitt beste.


Der er dagens rentenivå lagt til grunn og 20 år samt 20 år pluss som bompengeperiode.