MENING:

Ka skjer med «Folkesjela»!

«Først og fremst vil vi at «Folkesjela», Skihytta, skal unngå å råtne på rot før det brukes tid, penger og energi på ei ny stor hytte.»
leserbrev

Lyngseidet Hytteforening er godt i gang med planlegging av en ny «Skihytte» like ovenfor den gamle Skihytta på Lyngseidet. Det må sies at det mangler ikke på pågangsmot og entusiasme hos leder og noen få av styrets medlemmer til å gå i gang med et nytt stort byggverk (ca. 100 m2). Dette skjer like etter at dugnader i forbindelse med bygging av Rørneshytta så vidt er fordøyd. Det krever sine folk til å bruke dugnader og den frivillige ånden til å reise nybygg. Vi håper at folk i lokalsamfunnet vil dette, men vi er usikre! Vil vi egentlig det?

Først og fremst vil vi at «Folkesjela», Skihytta, skal unngå å råtne på rot før det brukes tid, penger og energi på ei ny stor hytte. Mange, veldig mange har et forhold til eksisterende skihytte. Barn, unge og voksne har brukt den opp gjennom tiden som et turmål. Et turmål vi kan gå til uten ryggsekk, bare gå å bli god og varm, og svett i panna. Denne kulturarven må rustes opp – bare bittelitte grann, til glede for mange i framtiden. Vi vil at pengene på bok skal brukes til oppgradering og rehabilitering, samtidig som dugnadsånden bør brukes til dette arbeidet, før ny hytte settes opp.

2. juli sendte vi, som er styremedlemmer i foreningen, et brev til resten av styret. I brevet ber vi om et ekstraordinært årsmøte. Sakene vi vil ha en bredere drøfting på er:

• Ny hytte ved eksisterende Skibytte

• Opprustning av Skihytta og bruk av eksisterende midler til vedlikehold, før eventuell ny hytte.

Vi ba også om å få tilsendt foreningens vedtekter, da ingen av oss har sett dem.

Bakgrunnen til dette er at vi ikke helt forstår hvorfor det skal bygges en så stor hytte. Er medlemmene kjent med dette, er dugnadsgjengen klar, hvem skal drifte den? Er det en skjult agenda bak tiltaket – turister!! Vi bare undrer oss, og dessverre får vi ikke svar. Det er en arroganse fra en kjerne i styret og byggekomiteen, som vi ikke kan sitte stille og bare godta. Vi har ikke fått noe svar på vår skriftlige henvendelse, ingen vedtekter tilsendt. Etter at ferietiden var over, ringte vi styreleder i begynnelsen av august. Styreleder ville ikke snakke med oss samlet, ville heller ikke innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skulle innkalles til et styremøte. På spørsmål fra oss på møtedato var svaret; «en gang i september».

Vedtektene finner vi i et vedlegg i et dokument fra saksbehandling av byggesaken i forrige ukes formannskapsmøte. Vedtektene er datert 2010, men vi ser at ved innkalling til årsmøtet 2019 følges ikke vedtektene. Det er ingen saksliste i innkallingen, som vi får via FB. Bare en tekst om at det innkalles til årsmøte med vanlige årsmøtesaker!

Får alle medlemmene innkallingen? Vi vet ikke, men det er mange som gir tilbakemelding på at det er vanskelig å få tak i foreningens møter, det er en litt utilnærmelig eksklusiv gruppe som styrer. Flere sier direkte at de går ikke til Rørneshytta fordi Skihytta er blitt glemt etter at den ble bygd. Rørneshytta er blitt ei turisthytte, og ikke hytta til lokalbefolkningen. Hvis utviklingen er at hytteforeninga skal bygge og drifte til turister, så må det komme klart frem, slik at medlemmene er orientert.

Siden vi ikke får svar eller blir hørt i vårt krav om at den idylliske røde folkesjela skal vedlikeholdes, før ny stor turisthytte bygges, ble dette vår vei å gå, til avisen.