Reiselivet redder distriktene. Kjære politikere, ikke sett kjepper i hjulene for oss!

Uløybukt er et perfekt eksempel på hvordan reiselivet kan skape liv og røre i et samfunn som har mistet sitt livsgrunnlag, skriver Georg Sichelschmidt.

SATSR PÅ REISELIVET: Georg Sichelschmidt. Foto: Arne Teigen 

leserbrev

Reiselivet i Troms opplever en enorm vekst i vinterturisme. En fersk analyse av reiselivet i Tromsø viser at antall utenlandske vinterturister har økt med over 1000 prosent de siste tiårene.

Nord-Troms får en god del av denne økningen som leverandør av fantastiske naturopplevelser for de gjester som overnatter i Tromsø by, men det er også flere og flere som finner veien ut av byen for å oppleve de mange opplevelser Nord-Troms tilbyr.

Reiselivet i Nord-Troms har vært flinke til å skape produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske gjester. Lyngen North på Spåkenes med sine glassigloer er et godt eksempel. Det som tidligere var en fiskecamp med utleie av hus og båter, har blitt en totalleverandør for opplevelser året rund. Lyngen Lodge, Lyngen Experience Lodge, Green Gold of Norway og Arctic Panorama Lodge er flere eksempler på opplevelsesaktører som virkelig har lykkes med å skape gode opplevelser for gjestene.


Reisastua Lodge i Reisadalen arbeider for å gjøre Reisaelva kjent i verden - og lykkes:

Har tatt imot flere kjente laksefiskere til Reisastua

Reisastua Lodge i Reisadalen har gjennom årene hatt flere kjente laksefiskere og kjendiser på besøk. Grunnen bak, forteller eier Roar Olsen, er god markedsføring.

 

Det er som fellesnevneren for disse aktørene er at de er i distriktene. Det er ute i distriktene at gjestene får den beste opplevelsen. Derfor er reiselivet en viktig distriktsnæring som skaper verdier, ringvirkninger og arbeidsplasser – også på steder der "ingen kunne tru at nokon kunne bu".

Uløybukt har vært et levende samfunn med over 300 innbyggere, post, butikk og fiskebruk, men har mistet flere og flere innbyggere med årene. I 2014 da Arctic Panorama Lodge i Uløybukt ble etablert var det kun 8 fastboende igjen!

Etter at Arctic Panorama Lodge ble etablert, har også Lyngen Outdoor Center etablert seg i tillegg til et par andre reiselivsselskap. Disse bedriftene genererer i dag 9 årsverk, og antall fastboende i Uløybukt har økt til 17. Innen fem år har altså reiselivet skapt en formidabel vekst, og flere arbeidsplasser som skatter til kommunen. Takket være reiselivet vokser innbyggertallet i lille Uløybukt og det har blitt liv i bygda igjen.


- En død bygd er blitt levende

Antall innbyggere er doblet på få år. Arctic Panorama Lodge er en stor del av eventyret. 

 

Men, en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet har anbefalt å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. En ny momsøkning kommer til å ramme disse reiselivsbedrifter hardt. Vi frykter konkurser og tap av arbeidsplasser.

Lønnsomheten i reiselivsnæringen er beskjeden. I følge analysebyrået Menon Economics er driftsmarginene til norske overnattingssteder helt nede på 0 prosent (2018). De aller fleste overnattingsbedrifter har ikke råd til å øke romprisen, for da kan de miste gjestene sine. Det er allerede dyrt å feriere i Troms. Nok en momsøkning vil svekke disse reiselivsbedrifter i konkurransen om både norske og utenlandske reisende. Det er bedrifter som Arctic Panorama Lodge og Lyngen Outdoor Center som sørger for at distrikts-Norge ikke legges ned.

Jeg vil altså oppfordre alle våre politikere som er glade i vår region, og som ser verdien av reiselivet; ikke øk momsen på overnatting og transport. Gi oss en mulighet til å fortsette å vokse og skape sårt trengte arbeidsplasser i Nord-Troms.

Vil ha flere topptur-turister nord for Lyngen:

– De naturgitte kvalitetene er tilstede

Georg Sichelschmidt og Espen Nordahl har gått toppturer i Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen for å se på mulighetene for topptur-turisme nord for Lyngen.