Pollfjell-grotta og Langsundforbindelsen

John-Arne Lundvoll mener det er på høy tid å få ryddet opp i Pollfjelltunnelen - en gang for alle.

Pollfjelltunnelen  Foto: Jan R. Olsen

leserbrev

Leser med interesse diverse innlegg i Nordlys som omhandler Langsundforbindelsen. Jeg sitter i Lyngen hvor vi er innesperret kveld og nattestid grunnet utbedring i Pollfjelltunnelen i vinter. Enten er den sperret på grunn av vedlikehold ellers så er den sperret på grunn av fare for ras eller ras som er gått.
Så vidt jeg er kjent med er dette den eneste tunnelen i verden som blir stengt med bom når det er fare for ras eller at det har gått ras. Helt utrolig men sant. En tunnel som skal sikre trafikken forbi et rassted blir stengt på grunn av nettopp - rasfare.

Dårlig fjell

Vegvesenet bygde denne tunnelen i 1983 med sine egne ingeniører som kalkulerte ras risikoen som fraværende i ytterpunktene av tunnelen og bygde den noen hundre meter for kort. Selv om Vegvesenet sine ingeniører fikk klar beskjed fra lokalbefolkningen at det ble alt for kort. Mange år etterpå ble tunnelen forlenget i hver ende med noen titalls meter, men langtfra nok, mangler ca 250 meter... Og cirka annethvert år har det vært firma der og drevet tunnelrensk inni tunnelen. Det vil si at de tar bort løs stein i tak og vegger. Og det har vært veldig mye av det fordi tunnelen består av stort sett bare dårlig fjell.
Derfor renner og drypper det fra taket 24/7. Derfor blir asfalten ødelagt, asfalten blir sleip og biler punkterer pga dype hull og nye hull forskjellige steder. Trailere tar i taket på grunn av ujevnt tunneltak. Fjell stikker ut mange steder. Og steiner og løse steinblokker ramler ned av vann og frostsprengning.
Den største steinblokken som har ramlet ned måtte en hjullaster hente ut...


FRAMTID I NORD MENER:

Noe må gjøres med Pollfjell-krisa

«Det er alt for enkelt at Statens vegvesen skylder på entreprenøren for at de kom for sent i gang med utbedringa av Pollfjelltunnelen».


Gjennomtenkt?

I vinter har det begynt et firma og arbeidet i tunnelen igjen. Stengt. Nå legges det på matter i tak og vegger for å lede vann ned langs sidene og bak mattene. Så sprøytes det betong på mattene. Fint det, men er det gjennomtenkt?
Hva skjer når det blir frostsprengning bak mattene? Ingen oppdager noe før de store mattene med betong plutselig kommer ned fra taket. Samme med trailere som kommer til å ta borti tunneltaket, spesielt de fremmende og utenlandske. Da vil vel betongmattene ramle ned. Og de er ikke lette... Så blir tunnelen stengt igjen med utbedringer og sikring...

Da det endelig var bevilget nok penger for noen år siden til å utbedre hele tunnelen og få den bredere og sikker så ble bare 600 meter av 3300 meter utbedret ihht dagens standard. Resten av pengene ble visstnok «lånt» til noe hasteutbedring på Senja, de pengene kom aldri tilbake så her sitter vi med en stengt tunnel som har dagens standard i 600 meter av 3300 meter.

Resten av tunnelen er nærmest enveiskjørt med møtelommer, mørk og dårlig belyst, renner vann fra tak, hullete og sleip asfalt, steiner og blokker løsner fra tak, is henger fra tak og ikke minst rasfare rett utenfor tunnelen. På YouTube fins noen filmsnutter fra tunnelen.


– Ikke holdbart å stenge en hel kommune klokken 22.30

Innbyggere og næringslivet fortviler over det de mener er dårlig planlegging av tunnelprosjekt.


Stenges og klattes

For ikke å snakke om de «hundretalls» millioner som næringslivet og samfunnet forøvrig må ut med i tap etter stengt tunnel opp gjennom disse 36 årene. En million pr dag tunnelen er stengt er det beregnet at industrien på Furuflaten taper. I tillegg tap samfunnet forøvrig.
Hadde Statens Vegvesen hørt på kloke lyngsværinger da tunnelen ble bygd og opp gjennom alle disse årene og gjort det som ble fortalt de skulle gjøre så hadde vi idag hatt en tunnel med dagens standard til en pris som nå er brukt til flikking uten noe nevneverdig bedre resultat.

Hvorfor kan ikke politikerne i fylket gjøre denne tunnelen god og rassikker en gang for alle? Hvorfor må det stenges og klattes nesten hvert år for mange millioner på denne tunnelen? Bruk nå 500 mill en gang for alle og lag en ny tunnel eller få tunnelen utbedret til dagens standard og ferdig.

Kan virkelig fylkets politikere gå inn for et milliardprosjekt på Langsundforbindelsen når de ikke makter å ta vare på, utbedre og vedlikeholde det de eier idag? De 200-300 berørte på Reinøya (fastboende og hytteeiere fra Tromsø) vil få en stor fordel, men det er jo ingen gjennomgangstrafikk der som vil dra kostnytte av et slikt stort prosjekt.

Tålmodige lenge nok

Er kanskje ikke noe rasfare heller og lite industri som stopper opp, muligens heller ikke noen skolebuss med 40-50 elever som hver dag risikerer å bli tatt av snøras utenfor tunnelen og steinras inni tunnelen, slik som i Lyngen...
Det er jo et paradoks at liv må gå tapt før store sikringer skjer. Slik som snøraset i 2000 i Lyngen i ura der fem lyngsværinger mistet livet da en buss ble tatt. Raskt etter det kom det 2 tunneler der. Bare altfor sent... La ikke slikt gjenta seg i Lyngen!

Kjære fylkespolitikere og lokalpolitikere, jeg synes lyngsværingene og andre veifarende her har vært tålmodige lenge nok.
Lag gjerne Langsundforbindelsen -men lag først en ny, sikker og lang nok tunnel i Pollfjellet i Lyngen.
Det er samfunnsøkonomisk ufornuftig av dere å ikke gjøre det.