Dersom en hele tiden søker å rette seg etter folkemeninger, galluper og meningsmålinger så får en problemer

Arnøyværingen Kolbein Simonsen er ikke begeistret for populistiske strømninger i politikken.

Kolbein Simonsen  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

LESERBREV NR. 5

Nå er vi inne i en mellomperiode for landets stortingspolitikere. Det er vel et og et halvt år fram til stortingsvalget og partiene starter med å granske seg selv og prøver å finne oppskriften på hvordan de skal øke oppslutningen. Her er det forskjellige strategier og jeg opplever at det er noen som prøver å sno seg etter det som er mest populært i øyeblikket. Gjennom et langt liv har jeg erfart at dette er en farlig vei å gå. Skal en bli oppfattet seriøst så må en stå for det en mener og da må en heller gjøre en grundig vurdering før tiltak settes i verk. En må ikke bøye unna når en møter protester på det en har satt i gang.

Regjeringen har satt i verk flere omfattende tiltak for å tilpasse land og folk til endringer som de mener skjer i samfunnet. Dette fører selvsagt til protester, for en vet at ca. 80% av folk flest er imot endringer, særlig raske endringer.


Jernbane i nord

Kan det brukes ny teknologi for Nord-Norgebanen?


Dersom en hele tiden søker å rette seg etter folkemeninger, galluper og meningsmålinger så får en problemer.

Her må en vise «stayerevne» og holde fast kurs mot målet som en styrer mot. Det er kanskje særlig vanskelig innen politikken for resultatet kan ofte bortforklares dersom det blir dårlig. Noe annet gjelder innafor næringslivet, hvor det er avgjørende at en skjønner når det er behov for endringer, og helt avgjørende at de blir gjennomført. Dersom en feiler så kan virksomheten måtte opphøre og lederen må garantert forlate jobben.

Alle tiltakene, som jeg mener er godt begrunnet, som er satt i gang krever mye tid før de er tilpasset. Klagesangen som følger er ofte høylytt. Jeg mener at tiltakene er nødvendige for å møte de utfordringene som er økende på alle nivå i samfunnet. Fysiske avstander er ingen begrensing lenger. En trenger ikke lenger å forflytte seg fysisk til et kommunekontor eller et kontor på fylkesnivå. Alt kommer til å skje digitalt. Aviser blir digitale. Det samme med all form for kommunikasjon mellom folk. Posten kommer til å frakte pakkepost som vil øke formidabelt pga. netthandelen. Dette til stor fortvilelse for byer og tettsteder som taper arbeidsplasser i butikkene, men kanskje til fordel for distriktene som i framtiden vil ha minst like gode tilbud som i byene. De store forretningene i byene vil i tillegg få store utfordringer pga. at kundene betjener seg selv.


Dette er et skikkelig svar til alle som har tvilt på engasjementet i Høyre. Inkludert meg.

Arnøyværingen Kolbein Simonsen har fått igjen troen på sitt parti igjen.


Alt dette må få betydning for samfunnsutviklingen. De av bedriftslederne som ikke følger med på galoppen vil forsvinne. Politikerne som ikke ser denne utviklingen vil selvsagt skåre poeng i en periode men når folk oppdager sannheten om utviklingen så snur oppslutningen. Dette er soleklart for det er jo vi forbrukere som er årsak til alle de akselererende endringene.

Statsministeren understreket, i et intervju kort tid tilbake at tiltakene er langsiktige, men nødvendige. Jeg støtter det fullt ut og de som har skåret poeng ved å støtte opp under klagesangen vil møte seg selv i døra på et senere tidspunkt. Det er nesten slik at jeg skulle ønske at de som har protestert heftigst måtte få en periode i regjering slik at de må takle disse utfordringene.

Behovet for endringer er helt klart. Det er en enorm utvikling på alle områder, særlig nå pga. endringer mot grønn økonomi. Tenker på noe som vi er svært opptatt av i vårt område. Her er skredfaren et vedvarende samtaleemne. For kort tid tilbake ble vi forespeilet en midlertidig løsning som skulle redusere stengningstiden i skredområdet ved bruk av skredtårn samt overvåking av skredområdene. Når det var samlet opp tilstrekkelig med snø i rasområdene skulle ras utløses med Daisybell osv.. Bare noen måneder senere har de på dette fagområdet funnet ut at skred kan utløyses ved hjelp av snøkanoner. Dvs. at en bygger opp snøfonner ved hjelp av snøkanoner som utløses når de har tilstrekkelig volum.

Moralen her er at en ikke kan bruke fortidens løsninger til utbedring av framtidens utfordringer.

Til regjeringen vil jeg si: Stå fast på den veien dere går. Tiden vil vise at det er en riktig vei.