MENING

Norsk strøm og norske strømpriser

Vi vil ha flere industriarbeidsplasser i Norge, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

leserbrev

Senterpartiet vil bruke vannkrafta vår til å sikre lave strømpriser for både familier og industrien i Norge. Derfor sier vi et klart nei til eksportkabelen NorthConnect, som vi vet vil gi dyrere strøm i Norge. Det har fått konsernsjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen, til å tenne på alle plugger. I et innlegg sendt til flere aviser i litt ulike versjoner, anklager han Senterpartiet for «kabelpopulisme».

Konsernsjefen argumenterer med at kabelen vil være «lønnsom» gjennom «verdiskaping i bransjen». Spørsmålet er hvem det vil være lønnsomt for. Det er åpenbart at kabelen vil være lønnsom for selskapene som bygger den ut. Grunnen til at selskapene vil tjene så mye på kabelen, skriver imidlertid Syvertsen lite om. Norges vassdrags- og energidirektorat har vurdert konsekvensene av kabelen. NVE slår fast at selskapene bak NorthConnect-kabelen i hovedsak ikke vil tjene penger på den faktiske strømmen de selger gjennom NorthConnect-kabelen. Det de derimot vil tjene penger på, er at strømprisene øker i hele Norge! Det er vanlige norske familiers økte strømutgifter som vil finansiere overskuddet fra NorthConnect-kabelen.


Nei til avgiftshopp på biodiesel

Regjeringen har satt klimapolitikken i revers ved å ødelegge det eneste klimavirkemiddelet som faktisk har virket for næringstransporten.


Da Senterpartiet var i regjering, gjorde vi det ulovlig å bygge private eksportkabler av norsk strøm. Da Frp tok over ansvaret for Olje- og energidepartementet, gjorde Frps olje og energiminister Tord Lien det imidlertid klart at han ønsket høyere strømpriser i Norge. Et middel for å øke strømprisene, var nettopp å endre loven. Dermed ble det mulig å bygge NorthConnect-kabelen.

Det er imidlertid ikke bare Frp- og Høyreregjeringen som har ivret for utbygging av denne kabelen. EU har bevilget 10 millioner euro til kabelprosjektet. Samtidig står kabelen på listen over EUs prioriterte prosjekter. Da Senterpartiet satt i regjering krevde vi at kabelen skulle fjernes fra denne listen. Høyre- og Frp-regjeringen har tvert imot godtatt at kabelen står på EUs ønskeliste.

Tilhengerne av NorthConnect-kabelen hevder vi må bygge kabelen av hensyn til klimaet. At norsk vannkraft skal brukes som «batteri» for EU, er en misforståelse. Norges kraftoverskudd utgjør kun 0,3 prosent av EUs kraftbehov. Norge kan ikke løse EUs utfordringer med for lite kraft. Det beste Norge kan gjøre for klimaet, er å fortsette å produsere norske kvalitetsprodukter som hele verden etterspør, basert på ren norsk vannkraft og verdensledende og klimavennlig teknologi. Norges største bidrag til klimaet gjøres av norske industriarbeidere, ikke av konsernsjef Syvertsen.

Syvertsen hevder han er «en ivrig tilhenger av mer industri, enten den er norskeiet eller internasjonal». Å bygge private eksportkabler av norsk strøm, er definitivt et godt tiltak om du ønsker å flytte industriarbeidsplasser fra Norge til andre land. Det ønsker ikke Senterpartiet. Vi vil ha flere industriarbeidsplasser i Norge.


Ulv, ulv, roper Senterpartiet

Alle som kjenner historien om mannen som ropte ulv, ulv, vet at man bare kan rope et begrenset antall ganger før man gjennomskues. Senterpartiet fortsetter allikevel å rope – men det skjer faktisk ingen massiv sentralisering eller rasering av Norge, heller ikke i landbruket eller i samferdselssektoren.