MENING:

Mer sentralisert sammensetning av Stortinget?

I stedet for å diskutere om færre fylkeskommuner bør resultere i færre fylkesvalgkretser til stortingsvalg, burde man diskutere hvordan mer makt kan flyttes ut, og større deler av landet få mer innflytelse på nasjonale beslutninger i storting og regjering enn i dag.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

leserbrev

Det regjeringsoppnevnte valglovutvalget skal i slutten av mai legge fram sin innstilling. I mandatet deres heter det blant annet: Stortinget har vedtatt ny fylkesstruktur. Utvalget skal utrede hvordan ny fylkesstruktur påvirker valgordningen, herunder om dagens inndeling i valgdistrikter skal videreføres, eller om antall valgdistrikter skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen. Det må ikke få skje !

I dag har vi 19 valgdistrikter til Stortingsvalget, der det er et gitt antall representanter i hvert valgdistrikt der både innbyggertall og geografi gjenspeiles, slik at fylker med relativt få innbyggere men store i areal har litt bedre representasjon. Det har historisk vært viktig i et land som Norge for å sikre en best mulig representasjon også av de delene av landet som er langt fra Oslo både faktisk og maktmessige, og der de mest befolkningstette delene av landet åpenbart har fordeler ifht makt og innflytelse ut over representasjonen på Stortinget. Det er som kjent langt dette landet, og det meste er langt fra Oslo, det har mere å si enn enkelte vil innrømme. Eksemplene på det er mange; måten regjering og andre beslutningstagere forholder seg til saker som sviktende ambulanseflyberedskap, politireform, uvettig beslutninger ifht forsvar og kamp for enhver beslutning som måtte komme distrikts-Norge til gode, eller for den del manglende forståelse for at det koster å drive ferge og annen infrastruktur i distrikts-Norge, selv om det er her verdiene landet skal leve av skapes. For å si det enkelt, vi trenger ikke mindre makt til distrikts-Norge, vi trenger mere.

Til våren kommer altså forslaget som kan bety færre Stortingsvalgkretser, som kan bety en gigantisk valgkrets Viken med 1,2 millioner innbyggere og i tilfelle svært så stor andel av Stortingsmandatene, og et Troms og Finnmark som dekker en tredjedel av landet men ikke spesielt mange representanter. Det vil bety større avstand mellom de valgte og de de skal representere og det vil gjøre det enda enklere som nå Venstres programkomite har gått inn for, nemlig å også gjøre endringer som betyr at det kun er folketall som skal legges til grunn og at geografi ikke skal bety noe i fordelingen av antall representanter på hver valgkrets.

Stortinget vil lett bli enda mere sentralisert sammensatt. Det vil bety at makt vil sentraliseres enda mere til de aller mest befolkningstette områdene, og resten av landet (det meste) vil få enda mindre innflytelse på Stortinget.

Å beholde dagens 19 valgkretser med en vekting av folketall og geografi som gir stemmene i fylker som Troms, Finnmark, Nordland, Sogn og fjordane, Hedmark noe større uttelling er viktig for tilliten til demokratiet og beslutningstagere nasjonalt. Den tilliten er i dag frynsete nok gjennom beslutninger nasjonalt, som gang etter gang dokumenterer at makta er ikke som vettet, jevnt fordelt i dette landet. I stedende for å diskutere om færre fylkeskommuner bør resultere i færre fylkesvalgkretser til Stortingsvalg, burde man diskutere hvordan mere makt kan flyttes ut, og større deler av landet få mere innflytelse på nasjonale beslutninger i Storting og regjering enn i dag.

Det høres kanskje kjedelig ut, men kampen for å beholde 19 valgkretser til Stortingsvalg når valglovutvalget legger fram sitt forslag til våren er viktig, og det er viktig nå !