Vedums ordspill

Det er jo etter hvert blitt klart at Vedum ikke er spesielt opptatt av klimaproblematikk, skriver Steffen Syvertsen.

Vindkraft i Danmark. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix  Foto: Cornelius Poppe

leserbrev

Jeg har etterlyst en energidebatt basert på faktum, ikke forvrengninger. Trygve Slagsvold Vedums svar på mitt innlegg om kabelpopulisme bekrefter at jeg ikke har nådd helt frem med det budskapet. SP-lederen leker med ord og tall, og bidrar ikke til en opplyst debatt.


MENING

Norsk strøm og norske strømpriser

Vi vil ha flere industriarbeidsplasser i Norge, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

 

Han skriver at industriarbeidsplassene gir det største norske klimabidraget, ikke kraftselskapene. Realiteten er at industri og bergverk står for 23 prosent av Norges klimagassutslipp, med om lag 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Energiforsyningen står til sammenligning for 1,8 millioner tonn, og kraftselskap over hele landet sørger for at så å si all elektrisitet i landet kommer fra ren vannkraft.

Han skriver at Norge ikke kan løse «Europas utfordringer med for lite kraft», fordi vårt kraftoverskudd bare «utgjør 0,3 prosent av EUs kraftbehov». Han vet veldig godt at det europeiske problemet ikke er «for lite kraft», men feil kraft – fordi mye av den er fossil. Derfor forsøker man i EU å erstatte fossil kraft med vind- og solkraft. Mellomlandskablenes rolle er selvsagt ikke å dekke Europas kraftbehov, men å understøtte spesielt vindkraft med strøm når vinden ikke blåser. NorthConnect kan levere slik balansekraft til vindparker som leverer strøm til 10 millioner mennesker i Skottland og England. Fire mellomlandskabler kan gi balansekraft til vindparker i Nordsjøbeltet med kapasitet til å forsyne 40 millioner mennesker med ren strøm.

Men det er jo etter hvert blitt klart at Vedum ikke er spesielt opptatt av klimaproblematikk.

Når det gjelder priseffekten av NorthConnect er den estimert til mellom 1 og 3 øre per kWh, og kan gi norske husholdninger en kostnad på inntil ca 3 kroner dagen mot slutten av 2020-tallet, bare for å sette dette i perspektiv. Det gjør også Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i et intervju med Montel 16 januar: «Så snakker man om at en kabel gir 1-3 øre/kWh høyere priser i et marked som svinger 10-20 øre/kWh på grunn av endringer i været og utbyggingen av mer fornybar. At en slik prisøkning skal være et stort problem i Norge, med den typen prisvariasjoner vi nå ser, det har jeg vanskelig for å forstå».

Samtidig er det slett ikke gitt at prisene stiger, de kan tvert imot synke kraftig. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide, som også mener at NorthConnect ikke bør få konsesjon foreløpig, peker på akkurat dette i Nationen 11. desember: «Etter hvert vil Skottland være på linje med Danmark, altså ha et vindkraftoverskudd. Det kan ende i en situasjon der vi importerer ekstremt billig kraft i perioder hvor det blåser mye», og han la til:

«Veldig mye av debatten fra en del av motstanderne baserer seg på et premiss som var riktig, at kabler betyr eksport og at eksport betyr dyrere strøm. Det er ikke sikkert dette blir riktig, med fornybarrevolusjonen som skjer rundt oss».