Er alt glemt om hundre år?

For hundre år siden ble Norsk kommuneforbund opprettet, som første forbund for kommuneansatte i Norge
Sissel Merete Skoghaug
  • Silvilstatus: gift med Dag Otto fra Lenangsøyra
  • Alder: 48
  • Bosted: Opprinnelig Oksfjord/Hvaler
  • Yrke: Nestleder Fagforbundet nasjonalt og sykepleier
  • Skriver helst om: arbeidsliv og politikk
leserbrev

Historien starter med de første småkårsfolka, og vei- og anleggsarbeiderne som søkte inn til byene for å finne arbeid da nøden var stor på bygdene og byene vokste.

Vei- og anleggsarbeidere, folk i tekniske tjenester, sporveisarbeidere og brannfolk utgjorde noen av de tidlige gruppene i forbundet vårt. Mange flere yrkesgrupper har kommet til, både fra privat og offentlig sektor.

Vår historie er også de mange kvinnene som for første gang tok jobb utenfor hjemmet. Kvinner som måtte kjempe for alt, fra grunnleggende anerkjennelse for egen arbeidsinnsats, til trygge og likeverdige arbeidsvilkår. Dette nyter jeg og andre kvinner godt av i dag.

For hundre år siden handlet likestilling om kvinners rett til arbeid og retten til ansettelse på like vilkår. I 1979 oppretta vi likestillingsutvalg i alle fylker. Det førte til oppvurdering av tradisjonelle kvinneyrker gjennom opplæring og fagarbeiderstatus. I dag er heltid og likelønn et viktig likestillingskrav.

Selv i 2020 må vi jobbe for heltid og likelønn, og for at velferdstjenester skal driftes av det offentlige. Vi jobber med lønnsforhandling, og at alle ansatte skal skal få bruke sin kompetanse og videreutvikle denne. I tillegg er miljø og klimasaker en helt sentral del av vår satsing.

En av de første seirene for forbundet var retten til å inngå tariffavtaler. I noen useriøse private virksomheter er denne kampen fortsatt reell – kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår. Denne kampen fortsetter – og vi gir oss ikke!

At høyresiden ønsker å outsource offentlige tjenester til private selskaper er ikke noe nytt. I første formålsparagraf for Norsk kommuneforbund vedtatt på stiftelsesmøtet i 1920, sto det at man skulle «søke kontraktør- og mellommannsvesenet avskaffet, så kommunens arbeide utføres av kommunen selv». Allerede i 1914 vant den kvinnedominerte fagforeningen, Kristiania Elektriske Sporveis vaskebetjeningsforening, en stor seier da de fikk stanset ledelsens forsøk på å outsource ansvaret for vasking av trikkene til et reingjøringsfirma. De vant i tillegg frem med to ukers lønna ferie. Vi kan i dag glede oss over lang ferie og at flere og flere velger å ta tjenester tilbake til kommunal drift – som for eksempel renovasjon.

Norsk kommuneforbund som jeg tilhørte – slo seg sammen med Norsk helse- og sosialforbund i 2003 -og vi ble til Fagforbundet. I år ble Postkom, med historie helt tilbake til 1884, også en del av Fagforbundet. Sammen er vi nå nærmere 400 000 medlemmer. Vi er Norges absolutt største arbeidstakerorganisasjon. Felleskapet dette utgjør gir oss stor påvirkningskraft.

Ordtaket ‘om hundre år er allting glemt’ stemmer kanskje for de små ting i livet. Men det som krever fortsatt kamp glemmes ikke. Vi skal fighte for forandring når fagfolk i helsesektoren sier at de ikke makter å ivareta pasienter godt nok, eller når ansatte i NAV opplever å ikke strekke til på grunn av høgt effektiviseringspress. Fagforbundet skal fortsatt ivareta folk i hele landet – i distriktene og i byene. I hundre år har vi hatt hjerte for arbeidsfolk, bygdefolk og kvinner. Vi skal ha hjertet på rette stedet også de neste hundre årene.