Debatt:

Når en liten tue velter lasset

Den store nyhet i senere tid er den lille familien, en mor og to små barn, som sprenger den Norske regjering.

  Foto: Cornelius Poppe - NTB/Scanpix

leserbrev

At politisk samarbeid knaker i sammenføyningen er ingen nyhet, men vi hadde forventet noe mer reelt som minnet mer om politikk. Når vi ser nærmere på grunnen er det mange faktorer som rokker med politikkens vesen og grunnprinsipper.

Stridens kjerne var ganske enkle prinsipper som vekket den lettkjøpte populistiske drøm om lettvinte løsninger, og bevegelse opp til de store lysende gallup tall for partiet.

Den mest populistiske løsning var enkel. Barnene skulle hentes hjem. I fred og ro kunne politikere og populistiske medløpere utferdige forhåndsdom og straff, og fryde seg over den enkle løsning over mødrene med Norsk pass som ville bli igjen i kalifatet. Til hvilken skjebne og straff?

I TV-programmet Lindmo forteller vår forsvarsminister om hvilket dyktig politisk arbeid som måtte gjennomføres for det i det hele var mulig å få avtale i stand.

Her forteller hun om den strenge justis som er hverdagen for kvinner og barn i flyktninge leirene i Syria. En hver som kjenner den fundamentalistiske religion som er rådende i dette miljøet bør tenke over hvilke konsekvenser som ville bli mødrene skjebne, når de står barnløs i kalifatet. Mødre som overlater sine barn til frafalne, og urene. Hvilken dom og straff ville de blitt dømt til i et radikalt muslimsk kalifat. Barnene er allerede farløs. Ville dommen på de som sendte sine barn til frafalne gjøre dem morløs? Det var urealistisk og feil å legge til grunn de samme demokratiske rettigheter som preger vestlige samfunn.

IS kvinnene har også krav på rettferdig tiltale, og bør hentes hjem og tiltales og straffes av vår rettstat. Kalifatet bør ikke gis tillit til å dømme Norske stats borgere etter sin radikale fundamentalisme, lysår fra vår oppfatning av rettferd.

Man burde forvente av veltenkende politikere at forskjellen mellom vårt demokrati og det radikale Islam var velkjent og gav rom for human medmenneskelighet.

Enda mer forundrer man seg når man ser det lysende gull korset glitrende på Frps. nestleders bringe. Slike symboler bæres jo helst av menn og kvinner med forståelse og omtanke for sin neste i pressede situasjoner. Så feil kan man ta.