MENING:

Mor har verdens viktigste jobb

Varme klemmer, mat på bordet, oppmuntring og trøstende ord - barn over hele verden trenger det samme for å føle seg trygge og ivaretatt. God omsorg er livsviktig, både for det enkelte barn og for samfunnet som helhet.
leserbrev

Både mor og far har en uvurderlig rolle i barnets liv. I de første leveårene dannes viktige grunnsteiner for barnets fremtid. Nærhet og kjærlighet er avgjørende for barnets utvikling. Mange steder i verden er det fremdeles først og fremst mor som er den viktigste omsorgspersonen i de første barneårene.

Samtidig vet vi at det er mange utfordringer som hindrer mødre i å være den gode omsorgspersonen de så gjerne vil. Det er vanskelig å gi god omsorg hvis man ikke selv har fått det som barn. Fattigdom er en annen viktig årsak til at barn mangler omsorg. Noen mødre og fedre må jobbe lange dager og la barna være alene, for å skaffe nok mat på bordet. Andre foreldre sliter med å få jobb. SOS-barnebyer støtter omsorgspersoner, både mødre og fedre, slik at de lærer hvordan de kan gi god omsorg i barnets første leveår. Og vi gir familier verktøy slik at de mestrer hverdagen sin og kan gi barna stabiliteten og kjærligheten de trenger for å utvikle seg til trygge voksne.

Nødvendig for å nå bærekraftsmålene

God omsorg er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Innsatsen for å sikre barn omsorg og bedre oppvekstsvilkår, bidrar til at mennesker bryter fattigdomsspiralen. Barn som har vokst opp i trygge rammer har langt større sannsynlighet for å lykkes senere i livet. De blir trygge voksne som igjen kan ta godt vare på sine egne barn, og være en ressurs for samfunnet sitt. Slik går god omsorg gjennom generasjoner.

FN løfter familiebasert omsorg

Familien gir de beste rammene for et barns oppvekst. Derfor er vi glade for at FN nå har bestemt at når barn ikke kan bo sammen med sine foreldre «bør familie og omsorg i nærmiljøet fremmes fremfor å plassere barnet i en institusjon». Det betyr i praksis at FNs medlemsland er forpliktet til å gjøre det som SOS-barnebyer har gjort i 70 år – nemlig å gi barn som av ulike årsaker ikke kan bo med foreldrene sine god omsorg i familiebaserte modeller.

Takk til alle mødre og fedre som gir omsorg til barna hver eneste dag over hele verden, og siden det er morsdag 9. februar, sender vi en ekstra takk til alle mødre hjemme og ute! Dere gjør en livsviktig jobb for hvert enkelt barn – og samfunnet som helhet.