DEBATT:

–  Kommuner bryter loven

Nå er det dokumentert det Pensjonistforbundet har vært bekymret for lenge. Det er store forskjeller mellom norske kommuner. Hvor godt pensjonistene har det, avhenger av hvor rik kommune du bor i.           
leserbrev

En rapport som Senter for omsorgsforskning har laget på oppdrag fra Solberg-regjeringen viser at i store deler av landets kommuner blir det brukt mer penger på de under 67 år enn de som er eldre. De yngste pensjonistene får altså et bedre omsorgstilbud enn de eldre.

Pensjonistforbundet kan ikke godta at prioriteringssamfunnet får fritt spillerom. Det rapporten avdekker er ren aldersdiskriminering som snarest må opphøre. Dette må snarest endres.

Oddvar Førland – forskeren bak rapporten – sier til NRK Nyhetsmorgen at det foregår lovbrudd i mange kommuner. - Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette påvirker brukerne betydelig, fordi dette er blant de mest skrøpelige menneskene i samfunnet vårt, rent helsemessig, sier Førland. Rapporten avdekker også brudd på lovverket. Det er alvorlig. Kun 55 prosent av sykehjemsbeboerne i undersøkelsen har hatt lovpålagt legemiddelgjennomgang. 

I en tid der arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal være i gang i alle kommuner og fylker, er rapporten på mange måter velkommen. Den viser at Pensjonistforbundets bekymring for kommunenes økonomi har vært riktig. Dessverre har ikke bekymringen blitt tatt på alvor av den sittende regjeringen som har ansvaret.

I forbindelse med neste års statsbudsjett har Pensjonistforbundet deltatt i høringer i en rekke Stortingskomiteer, og understreket alvoret i situasjonen. Vi anbefaler å ta 0,1 prosent mer fra Oljefondet, og gi de 9 milliarder kronene til kommunene.

Uten at regjeringen tar grep nå, frykter de eldre at forskjellene i kommunene bare vil øke, og at de svakeste av de svake vil bli tapere. fortsette å bryte loven og reformen «Leve hele livet» vil havne i skuffen sammen med mange andre gode planer. Dette bør være et varsko til Stortinget. Nå må det være slutt på alle reform- løgnene som Solberg-regjeringen har kommet med.

Pensjonistreformens kvalitetsbygging kan ikke finansieres av landets kommuner alene. Nå bør Stortinget sette regjeringen på plass om den er rød eller blå. Det rapporten avdekker er ren aldersdiskriminering som snarest må opphøre.

Dette må staten endre på som sagt ved å tilføre mer penger til disse kommunene. Vi pensjonister forventer at regjeringens hensikt med undersøkelsen har vært å rette opp denne skjevheten før stortingsvalget neste år.