At det finnes muligheter for alle i Nord-Norge er sprøyt

Politikerne i Nord-Norge har sviktet oss ungdom. Det blir for dumt å klø seg i hodet i 2020 mens man lurer på hvorfor ungdom ikke blir boende i landsdelen.

Tonje Nilsen, leder for Troms og Finnmark Unge Høyre og kommunestyrerepresentant i Storfjord  Foto: Torbjørn O. Karlsen

Mange i min generasjon nøyer seg ikke med hva som helst. Vi trenger spennende jobber, i spennende næringer, i et spennende arbeidsmiljø.

leserbrev

Da jeg var liten fikk jeg beskjed om at de store mulighetene fantes utenfor Nord-Norge. Tydeligvis har flere unge fått samme råd som meg. Ifølge NRK ønsker hver tredje ungdom i Nord-Norge seg bort fra landsdelen. Det er synd, men lite overraskende lesing.

Fødselstallene i Finnmark er halvert siden 1995. Samtidig er det populært å tilbringe pensjonisttiden i nord. Det er vi unge som jobber, skaper verdier, føder barn og skatter til felleskapet. Nord-Norge tømmes for ungdommer og blir til et alderdoms-paradis. Snart er det ingen igjen til å drive landsdelen videre. Det blir feil å fordele skyld, men ansvaret ligger hos politikerne.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (AP) sier det ikke er mangel på muligheter i nord. Videregående skole i Nord-Norge leverer de dårligste resultatene i landet. Elevene på yrkesfag står i lang kø for å få lærlingeplass. Mange unge står utenfor arbeidslivet, og de færreste av oss får spennende jobbmuligheter uten å flytte sørover. Samtidig er vi den generasjonen med de største forventningene for framtiden. At det finnes muligheter for alle i Nord-Norge er sprøyt.

Mo sier at ungdom må se behovet for oss i nord. Det tror jeg ikke på. Vi unge leser også VG. Vi er klare over at vi er den gruppen landsdelen vår trenger mest. Vi skal ta vare på de eldre, løse klimakrisen, skape arbeidsplasser og verdier. Da holder ikke pompøse og flotte ord fra politikere, vi trenger handling. I nord er vi ikke mange, men vi er sterke. Politikere i nord har landets sterkeste ungdomsgenerasjon å håndtere. Det er ikke politikerne klare for.

For å beholde unge i landsdelen trenger utdanningstilbudet et løft. Vi trenger mer elevtilpasset opplæring gitt av bedre lærere. Elevene må bestemme over egen utdanning, og ikke politikere som tror de vet bedre. Skolebygg må rustes opp, skolene må tilby flere valgfag og pensum må bli mer relevant for elevenes utdanning. Lista er lang, og politikerne på fylkestinget og i kommunene har en lang vei å gå.

Unge i Nord-Norge trenger jobber å gå til. Mange i min generasjon nøyer seg ikke med hva som helst. Vi trenger spennende jobber, i spennende næringer, i et spennende arbeidsmiljø. Med den lange kysten og de dype fjordene er potensialet stort, men ubenyttet. Politikere må skape grunner for at bedriftene skal etablere seg i Nord-Norge, og tørre å si ja når muligheter byr seg. Nord-Norge trenger at unge med kompetanse vil jobbe her, men da må politikere sørge for at vi har jobber å gå til.

I oppveksten fikk jeg råd om å lete etter muligheter utenfor Nord-Norge. Håpet er at politikerne tar seg selv i nakken og sørge for at vi kommer tilbake. At unge flytter vekk er synd, men langt fra overraskende. Vi må snu på flisa i Nord-Norge. Vi kan ikke være en landsdel der ingen skulle tru at nokon kunne bu.