Allerede nå blir det varslet at bedrifter vil gå konkurs

Det må handles nå, skriver John Karlsen.

HASTER: John Karlsen og resten av fylkestinget i Troms og Finnmark henstiller regjeringen om å handle raskt.   Foto: Arkiv

leserbrev

Allerede nå blir det varslet at bedrifter vil gå konkurs. Det handler om nesten alle type bransjer, også de som eksporterer og importerer varer og tjenester. Spredningen av koronaviruset er i ferd med å lamme store deler av privat og offentlig sektor. Tiltak må iverksettes så raskt som overhode mulig. Mange bedrifter varsler permitteringer av sine ansatte, men slik reglene er idag må bedriftene betale lønn de første femten dagene. Regjeringen bør vurdere om ikke antallet dager kan reduseres til nærmere null for bedriftene som må gå til det alvorlige skrittet å permittere sine ansatte. Videre bør det sees på alle mulige tiltak som gjør at norske borgere ikke reduserer pengebruken, og helst bruker mer innenlands. Å redusere avgiftsnivået vil være et godt virkemiddel, som for eksempel sukkeravgiften, flypassasjeravgiften, drivstoffavgiften, merverdiavgiften, og eventuelt andre avgifter og tiltak som vil medføre at norske bedrifter kan få redusert tapet sitt i tiden fremover.

For Nord-Norge bør arbeidsgiveravgiften settes til null med øyeblikkelig virkning. Vårt fylke kan bli rammet aller hardest i Norge, når det kommer til bedriftenes mulighet til å overleve. Fylket har få innbyggere, og derfor mer avhengig av turisme og eksport enn de som bor lenger sør i landet.

Fylkestinget i Troms og Finnmark vil på det sterkeste henstille regjeringen om å handle raskt, for å hjelpe de mange bedriftene som fremover vil få store utfordringer med å unngå konkurs.

Uttalelsen er ikke behandlet av fylkestinget, da den ble innlevert etter fristens utløp.