- Det kan ikke dokumenteres på en tydeligere måte at våre myndigheter er blant de dyktigste i verden

Kolbein Simonsen skriver i dette debattinnlegget om hvor fornøyd han er med måten Norge har taklet koronakrisen.

GODE LØSNINGER: Debattforfatter Kolbein Simonsen (til høyre) har latt seg imponere av myndighetenes behandling av koronakrisen.   Foto: Torbjørn O. Karlsen og Fredrik Hagen/NTB Scanpix

leserbrev

Så går vi mot en gradvis åpning av samfunnet, etter en kraftig og målrettet innsats mot Korona viruset. Som vanlig så har en uttalelser fra enkeltpersoner, politikere og fagfolk, som har meninger om hvordan og hvilke tiltak som burde ha vært iverksatt. Disse går ofte på tvers av det som myndighetene har besluttet underveis. Slik er det i et velfungerende demokrati hvor alle får gi uttrykk for sine meninger.

Normalt går diskusjonen sin gang uten at en får klarhet i hva som er riktig løsning på meningsytringen. Denne gang er svaret anskueliggjort på en litt grotesk måte. Den viser hvor mange smittede og døde personer det er i det enkelte land. Det kan ikke dokumenteres på en tydeligere måte at våre myndigheter og fagetater er blant de dyktigste i verden.

Myndighetene har truffet gode og effektive tiltak for å dempe smittepresset. De har vært besluttsomme og de har kunnet gjennomføre kostbare tiltak på grunn av at et samlet Storting i tidligere tider har sørget for at vi har «penger på bok». Tiltakene er truffet uten å ha sikker informasjon om pandamien og konsekvensene av denne.

Beslutninger har blitt fattet etter en grundig drøfting med våre dyktigste fagfolk innen den enkelte sektor. Når en leser/hører uttalelser fra enkeltpersoner, eksperter og fagfolk, som kritiserer tiltakene som er iverksatt så bør en stille spørsmålet: Hvorfor er ikke den enkelte av kritikerne rådspurt. Er de kanskje ikke blant de såkalte dyktigste fagfolkene, eller er det bare et ønske om å gjøre seg bemerket?

I disse dager har vi fulgt med på feiringen av at det er 75 år siden frigjøringa. Dette gjøres på en nøktern måte, uten store militærparader og lignende, og med Kongen og familien på plass.

Ja det er grunn til å være stolt over å være norsk.


Langfjord 08.05.2020

Kolbein Simonsen