Debattinnlegg

Rassikring på Arnøy: - Ungdom i dag vil ikke akseptere en slik løsning

I 2020 burde ungdom kunne forvente en trygg vei til kommunesenteret og mellom bygdene på Arnøya.

Arnøya  Foto: Torbjørn O. Karlsen

leserbrev

I 2020 burde ungdom kunne forvente en trygg vei til kommunesenteret og mellom bygdene på Arnøya. Forholdene på øya er ikke akseptable og nå ser vi oss lei!

Rassikring av veien mellom Lauksletta og Arnøyhamn har vært oppe til politisk behandling flere ganger de siste 20 årene. Likevel er situasjonen nærmest uendret. Innbyggerne og næringslivet på Arnøya har fortsatt ikke trygg reisevei.

Store deler av året er veiene mellom bygdene så uforutsigbare at det å ferdes der setter liv og helse i fare. Det er urovekkende å tenke på at svært mange ras som har gått på strekningen har gått mens veien har vært åpen. Dette fører til redsel. Barn og unge blir nærmest ufrivillig isolerte fra hverandre. Mulighetene for å delta på fritidsaktiviteter blir færre. Skjermtiden blant unge øker, noe som ofte resulterer i at ensomheten også øker.

Jobbmulighetene på øya innenfor de blåe næringene er store og attraktive, men fraflyttingen i bygdene er stor. Dette har ført til at flere skoler har blitt nedlagt. For hvem vil vel etablere seg der skoleveien er kommunens mest rasfarlige strekning? Og hvem ønsker å bosette seg der våre foreldre må pendle gjennom det rasfarlige området daglig?

Strekningen mellom Lauksletta og Arnøyhamn er særdeles utfordrende på grunn av alle skredutløpene i området. Det har flere ganger vært diskutert hvorvidt det skal plasseres skredtårn her eller bygges tunell. Det er ingen omkjøringsmuligheter på øya, og ved utløste skred ved hjelp av skredtårn vil flere bygder fremdeles være isolerte under oppryddingsarbeidet. Dette rammer både innbyggere, pendlere og næringslivet på hardt. Fylkesrådets forslag om et ekstra fergeleie i Arnøyhamn for å gjøre veien mer sikker, hører fortiden til. Ungdom i dag vil ikke akseptere en slik løsning og velger da heller å flytte bort.

Vi ønsker en framtid for et utviklende næringsliv og økt bosetting på Arnøya. Det beste alternativet slik vi ser det vil være ny vei opp Skardalen og en skredsikringstunell. Det vil gi mest forutsigbarhet og trygghet for alle som ferdes i området!