Likebehandling av jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark

Spørsmålet om bruksrett i regionen lengst nord må avklares, skriver Hilde Nyvoll.

Hilde Nyvoll  Foto: Isabell Haug

leserbrev

Troms og Finnmark er blitt ett fylke der innbyggerne har ulike rettigheter. Finnmark har to sett med rettigheter; en finnmarkslov for kommunene i «gamle» Finnmark, og en annen lov for de andre kommunene i regionen. Rettighetsspørsmålet til Finnmarkseiendommen (Fefo) burde vært en del av forhandlingsgrunnlaget for sammenslåingsprosessen av fylkene.

I dag er Fefo grunneier av 95% av tidligere Finnmark fylke. Det er derfor Fefo som styrer over rettighetene til jakt og fiske i området. I store deler av fylket kan finnmarkingene fiske gratis, mens tilreisende må betale for fiskekort.

FeFo’s eiendom reserveres for finnmarkinger, mens fjell- og utmarksstrekninger i Troms forvaltes til fordel for innbyggerne i begge fylkene. Det betyr av Finnmarks innbyggere blir likestilt med innbyggerne i Troms når Statskog forvalter sine ressurser i Troms, mens rundt 95% av Finnmark reserveres innbyggerne i tidligere Finnmark fylke. Innbyggerne i tidligere Troms er nå likestilt med sine medborgere i resten av landet innenfor Fefo.

Spørsmålet om bruksrett i regionen lengst nord må avklares slik at alle innbyggerne i nyfylket Troms og Finnmark blir likebehandlet når det gjelder tilgang til innlandsfiske, laksefiske, småviltjakt og storviltjakt. Det er også naturlig å bli likestilt når det gjelder avgiftsnivå på tilgangen til disse ressursene.