Er dette en hyggelig måte å ta imot disse turistene på?

Noen flere kommentarer til sykling og tuneller.

Kjell Arne Follerås  Foto: Johanne P. Elvestad

leserbrev

Tirsdag 23.6. stod det en interessant artikkel i avisa om sykling og tuneller i Kåfjord. Det er flott at noen tar fatt i dette; - all ære til både politikere og til avisa!

Det er noen punkter jeg vil peke på når det gjelder sykling og tuneller her nord:

  1. Det er åpenbart at det kan være et problem for lokalbefolkninga når en ikke kan sykle fra A til B i kommunen på grunn av tuneller. Men det er et minst like stort problem for de mange hundre langturssyklistene hvert år at de på sin ferd nordover i Norge ikke på lovlig vis kan sykle lengre enn til Skardalen. For da er det stopp. Ingen skilting forteller at det kan være en mulighet langs gamleveien, men at denne veien trulig er stengt pga ras som har kommet i løpet av vinteren.
  2. I artikkelen står det at alle tuneller over 4 km alltid er stengt for syklister. Det er ikke riktig. Tunellen under havet til Magerøya er over 6 km, og er åpen for syklister. Tunellen mellom Øksfjord og Øksfjordbotn er ca 4,2 km og er åpen for syklister, tross minimalt lys og minimal bredde.
  3. Det er vel Statens Vegvesen eller andre entreprenører som bygger veier og setter opp skilt, men jeg regner med at det er politikere som gir entreprenørene føringer for om syklister skal kunne reise nordover i Norge. Slik det er nå, kommer ofte ikke turister på sykkel lengre nord langs E6 enn til Skardalen – hvis de ikke sykler ulovlig gjennom tuneller. Er det rikspolitikere eller fylkets egne politikere som har bestemt dette? (Og er dette en hyggelig måte å ta imot disse turistene på?)
  4. Når det gjelder de 3 tunellene i Kåfjord, samt Sørkjostunellen, er det enkle løsninger for disse – dersom myndighetene ønsker det: Rydde «gamleveiene» f. eks 1. juni, og skilte dem for syklister.